Dramatická výchova učí víc než jen hrát divadlo

3. únor 2016
Studio Leonardo

Jakou roli má v současném českém vzdělávacím systému dramatická výchova? A jakou v životě? Co může její studium přinést dítěti i dospělému, přiblížil odborník na výchovnou dramatiku Josef Valenta z Katedry pedagogiky Filozofické fakulty univerzity Karlovy a Katedry výchovné dramatiky Divadelní akademie múzických umění.

„Dramatická výchova nebyla součástí školních osnov,“ připomněl nedávnou historii expert. „Bylo možno se s ní setkat např. v lidových uměleckých školách, ale až po roce 1989 dostala šanci začít se dostávat do širšího povědomí.“

Dramatická výchova, stejně jako ta hudební nebo výtvarná, se zabývá určitým druhem umění a o něm učí.

„Rozdíl proti hudební nebo výtvarné výchově je ten, že tyto jsou na rozdíl od dramatické výchovy po staletí etablovány jako povinné předměty, zatímco umění taneční, divadelní nebo filmové se do rámcových vzdělávacích programů dostala pouze jako doplňující učivo,“ konstatoval Valenta.

Základních forem dramatické výchovy je několik. „Jedna z nich může směřovat k dramatickému představení, které pak sehrajeme. Jsou i formy jednotlivých scének, kde se studenti učí rozumět tématům nebo se učí novým dovednostem.“

Čtěte také

„Pak je ještě třetí forma, které se říká dramata. Jde o sérii určitých situací, které mohou být inspirovány určitým příběhem, který učitel s dětmi postupně prochází, ale na rozdíl od běžného divadla nemají účastníci fixní text.“

Aktéři těchto dramat hrají postavy ve fiktivních situacích, ale současně jsou i dramatiky, protože příběh sami vytváří na místě improvizacemi, vysvětlil pedagog.

Co nás tedy dramatická výchova učí? „Především se skutečně se učíme o divadle, dramatu a o tom, jak funguje. Další rovinou ale je, že když začínáme hrát nějaké věci, tak se přes ně učíme lidským skutečnostem, třeba o demokracii, o lásce, o neštěstí.“

„Když se ale proměníte v nějakou postavu, potřebujete mít určité komunikační dovednosti, stejně jako schopnost třeba neskákat druhému do řeči a nechat ho domluvit,“ dodal odborník.

Je tedy možné se prostřednictvím dramatické výchovy naučit i komunikačním a životním dovednostem.

„Dramatická výchova ve všeobecném vzdělání pokrývá poměrně široké pole možností, byť je to bohužel zatím jen doplňkový obor,“ potvrdil důležitost dramatické výchovy v kurikulu Josef Valenta.

Hostem Studia Leonardo byl odborník na výchovnou dramatiku Josef Valenta z Katedry pedagogiky Filosofické fakulty UK a Katedry výchovné dramatiky Divadelní akademie múzických umění Praha. Připravila Terezie Jirásková, moderuje Jan Bumba.

autoři: Terezie Jirásková , oci , bum
Spustit audio