Dominik Duka: O vědě a církvi

2. únor 2012
Vstupte!

Jak církev viděla a vidí vědu? Byla skutečně takovým nepřítelem vědění, jak často bývá líčena? Odpověď nabídne pořad Vstupte! s premiérou 2. února v 11 hodin.

Kde se rodí přesvědčení, že církev a věda nemůže jít dohromady? Která kauza podle Dominika Duky církev jako celek nejvíce v minulosti poznamenala? Jak to bylo s astronomickými objevy? Záznam rozhovoru vznikl den před jmenováním Dominika Duky kardinálem v areálu Arcibiskupského paláce na Hradčanském náměstí v Praze.

Jaroslav Duka vystudoval Gymnázium J.K.Tyla, ale v dalšímu studiu mu bylo z politických důvodů zabráněno. Vyučil se strojním zámečníkem. Po absolvování základní vojenské služby byl přijat ke studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. V roce 1968 vstoupil do dominikánského řádu a přijal řádové jméno Dominik. Kněžské svěcení přijal ve svých 27 letech a nadále se věnoval studiu. Když mu byl v roce 1975 odňat státní souhlas k duchovní správě, začal pracovat jako rýsovač v továrně Škoda – Plzeň, kde setrval 15 let. Přesto se dál věnoval řádovému životu a mimo jiné spolupracoval na zřízení tajného řádového studijního centra.

V roce 1981 byl odsouzen za trestný čin maření státního dozoru nad církvemi a na 15 měsíců vězněn v Plzni Borech za řádovou činnost, organizování studia dominikánských kleriků, samizdat a spolupráci se zahraničím. V letech 1986 – 1998 byl provinciálem České dominikánské provincie. Po převratu přednášel jako odborný asistent biblistiku na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, v letech 1990-1998 byl členem Akreditační komise při vládě ČR. Od roku 1998 – až do roku 2010 byl jmenován 24. biskupem královéhradeckým.

Od 13. února 2010 je Dominik Duka 36. arcibiskup pražský, metropolita a primas český. Následně byl v dubnu téhož roku zvolen předsedou České biskupské konference. Mons. Duka je členem Etického fóra České republiky, Vědeckých rad Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Praha, Technické univerzity Liberec, Univerzity Hradec Králové, Lékařské fakulty UK HK, dále je členem Centra biblických studií a řady dalších organizací. 6. ledna 2012 byl Dominik Duka jmenován kardinálem.

Arcibiskup Dominik Duka při natáčení rozhovoru v Arcibiskupském paláci v Praze

Zítra ve Vstupte!
Páteční autorské Vstupte! bude patřit právu a neurovědě tak, jak je vnímá MUDr. František Koukolík. Vstupte! 3. února začíná jako obvykle v premiéře v 11 hodin, v repríze od 20 hodin.

autor: Adriana Krobová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.