Doc. Vojtěch Adam o diagnostice virových onemocnění a nové metodě testování eboly

4. září 2015

Spolehlivě diagnostikovat ebolu je doposud možné jen laboratorně na specializovaných pracovištích. Ty se v afrických podmínkách mohou nacházet i stovky kilometrů od pacienta.

"Než test podstoupí, může uběhnout i několik dní, a to je pro nemocného i jeho okolí fatální," říká doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph. D., vedoucí Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity (MENDELU) v Brně a hlavní řešitel projektu, jehož cílem je vyvinout test, který umožní diagnostikovat virus Ebola do 30 minut a přímo v terénu.

Funkční metoda pro aplikovatelný test by měla být k dispozici do letošního září. Na metody diagnostiky virových onemocnění se zeptá moderátor Jan Burda.

Evropská komise v reakci na největší epidemii eboly v historii, která vypukla loni v západní Africe a dosud si vyžádala více než 25 000 infikovaných a 10 000 úmrtí, uvolnila v přepočtu 7,8 miliardy korun na vývoj a výrobu rychlých diagnostických testů a vakcín. Do této iniciativy nazvané IMI (Innovative Medicines Initiative) Ebola+ se jako jeden z osmi výzkumných týmů zapojilo také konsorcium FILODIAG tvořené vědci z Mendelovy univerzity (MENDELU) v Brně a jejich partnery z Německa a Itálie. Snaží se vyvinout test, jenž poskytne spolehlivou detekci viru z krve za 15 až 30 minut, tedy významně rychleji, než umožňuje současná laboratorní diagnostika, a navíc i na odlehlých místech. Na výzkum a vývoj detekčního testu získala MENDELU dotaci přes 6,5 miliónu korun.

Vědci vycházejí ze svého know-how, tedy z diagnostického testu chřipkového viru, který vyvinuli před dvěma lety a který funguje na stejném principu, tzn. na využívání nanočástic, na které se vážou biomolekuly. Protože výzkumníci nemohou při vývoji testu pracovat se skutečným virem Ebola, při svých experimentech využívají virus koňské chřipky.


autor: bur
Spustit audio