Doc. Stanislav Hencl o praktické aplikaci matematické analýzy

7. září 2015

Matematická analýza a její aplikace v různých oborech (medicíně, fyzice, chemii a informatice) bude hlavním tématem vědeckého rozhovoru ve Studiu Leonardo.

Dozvíte se mimo jiné, jak souvisí matematická analýza s formátem MP3, proč jsou předpovědi počasí nepřesné a jak lze vypočítat deformaci těles. Hlavním hostem bude letošním laureát ceny Nadace Neuron pro mladé vědce do 40 let, matematik doc. Stanislav Hencl.

Doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D. absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v roce 1999. Tituly RNDr. a Ph.D. obhájil na stejné fakultě o čtyři roky později, v roce 2010 se habilitoval na docenta. V letech 2003 až 2005 pracoval jako postdoktorand na University of Jyväskylä ve Finsku. Od roku 2005 přednáší na Katedře matematické analýzy MFF UK. Je autorem 42 odborných článků, jeho texty mají přes 300 citací.

Připravila Markéta Ševčíková.


autor: mše
Spustit audio