Dobrý korektor je dnes nedostatkové zboží, říká bohemistka Pravdová

Markéta Pravdová
Markéta Pravdová

Bohemistka Markéta Pravdová působila více než deset let jako vedoucí oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český Akademie věd, teď je zástupkyní ředitele. „Žádný slovník nezmapuje celou slovní zásobu jakéhokoliv jazyka,“ říká.

„250 tisíc slov je penzum, které předkládá Příruční slovník jazyka českého. Ve skutečnosti je jich ale víc. Průměrná aktivní slovní zásoba středoškolsky vzdělaného člověka pak činí přibližně 50 tisíc slov,“ dodává ke statistice spoluzakladatelka Internetové jazykové příručky.

Jak vzniklo sloveso lajkovat? „Sociální sítě jsou zdrojem jazykových novinek,“ zdůrazňuje Markéta Pravdová

Facebook - sociální sítě - like - lajk

Časopis Naše řeč slaví 100 let, a ačkoliv má dnes několik stovek odběratelů oproti tisícům v minulosti, stále jde o moderní lingvistický časopis. K aktuálním tématům patří nové jazykové směry, jazyková kodifikace, kvalitativní metody výzkumu nebo teoretické problémy jazykové kultury. „Naše řeč má být nadále diskuzním prostředkem,“ připomíná šéfredaktorka časopisu Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český.

Aby si lidé rozuměli

„Podstatné je, aby si lidé rozuměli, aby mluvili stejným dorozumívacím kódem. To, zda zvolí v dané situaci takový nebo makový kód a prošpikují ho vulgarismy, nebo budou naopak mluvit jako knihy, to už necháme na mluvčích.“

„Důležité je, aby jejich komunikace dávala nějaký smysl. Koneckonců, komunikačně úspěšný je přece nakonec ten mluvčí, který dokáže svůj projev přizpůsobit dané situaci,“ vysvětluje jazyková vědkyně.

Čas a ani peníze

Podle Pravdové je pravopis na úkor rychlosti mnohdy podceňovaný v médiích. „Často mně redaktoři říkají: nemáme čas a ani peníze platit korektory a čekat na ně. Když dáme text na korekturu, zpráva se nám zdrží. Mezitím konkurenční médium zprávu vydá a my nebudeme první. Jsou v tom praktické důvody. Dobrý korektor je dnes nedostatkové zboží,“ poznamenává.  

Poslechněte si celý rozhovor Jany Klusákové s jejím hostem. Dozvíte se, čím se liší Akademická příručka českého jazyka od Pravidel českého pravopisu, nebo kde čeština umožňuje více správných variant.

Spustit audio
autoři: Jana Klusáková, Kateřina Tesařová

Související