Dnešní čeština je mnohem víc vzrušující než ta před rokem 1989, chválí jazykovědec

9. prosinec 2016

Čeština prochází neustálým vývojem. Jak ji vnímá dnešní moderní lingvistika? A jaký bude nový slovník spisovné češtiny? Hostem Magazínu Leonardo byl ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Martin Prošek.

„Úkolů moderní lingvistiky je celá řada,“ objasnil expert. „Obecný popis jazyka, vybraná slovní zásoba, gramatická, významová informace a další podobné jevy.“

Jsou tu také vědecké úkoly lingvistiky, jako je zkoumání jazyka na podrobnější úrovni. „Například s jakými slovními druhy se pojí některá vazebná adjektiva nebo do jaké míry je využívána schopnost slova vázat na sebe ve větě jiné slovní druhy a podobně.“

„Samozřejmě, mezi nejčastěji očekávaným výstupem zvláště širokou veřejností jsou slovníky, poradenské databáze a podobně,“ uznal Prošek.

Podle něj je současná podoba českého jazyka mnohem více vzrušující než podoba češtiny před rokem 1989. „Vývoj jazyka je mnohem v dynamičtější. S otevřením se světu a vlivy cizích jazyků vidíme změny ve slovní zásobě i v gramatické struktuře jazyka.“


„V našich disciplínách se traduje, že je dobré měnit pravidla jednou za generaci, abyste se nemuseli během života neustále přeučovat něco nového a vystačili s tím, co jste se naučili ve škole. Vývoj je dnes ale mnohem dynamičtější, a i ze strany uživatelské veřejnosti je větší poptávka po tom, abychom popsali nové jazykové jevy.“

Díky moderním nástrojům v lingvistice pracují dnes odborníci mnohem méně s intuicí, ale spoléhají na jazykové korpusy a další prostředky. „Jsme dnes schopni činit závěry, které jsme dřív činit nemohli,“ chválil ředitel.

Další nový slovník spisovného jazyka, kteří čeští lingvisté nyní připravují, odráží nutnost popsat změny, kterými čeština prochází.

Lingvista vyjádřil radost nad tím, že se Češi o svůj mateřský jazyk zajímají. „Jsme tomu rádi. Jazyková kultura má v naší obecné kultuře své pevné místo. Dotazy v jazykové poradně jsou velmi četné a my je rádi odpovídáme.“

Jak vnímá ředitel Ústavu pro jazyk český současnou úroveň češtiny v médiích? „Často si uživatelé myslí, že jazyk používaný v médiích je jediná čeština, která je obklopuje. Tváří češtiny je ale celá řada.“

„Když si třeba zkusíte týden nekoukat na televizi a soustředit se na to, jak mluví lidé okolo vás, tak hned uvidíte, že mediální čeština není jediná, kterou v životě potkáte,“ potvrdil rozmanitost našeho jazyka Martin Prošek.

Spustit audio