Dějiny Běloruska. Jak se rodil stát, který je dnes poslední evropskou diktaturou

16. listopad 2021

„Kniha poskytuje čtenáři ucelený přehled historického rozvoje běloruských zemí od nejstarších dob až do současnosti,“ píše v předmluvě ke knize Dějiny Běloruska editorka Alena Marková. „Zvláštní pozornost ve vyprávění je soustředěna také na dějiny Židů, kteří žili od pradávna s Bělorusy na stejném území. Židovské dějiny a židovská tradice jsou tak nedílnou součástí dějin běloruských.“

Kde přesně leží Bílá Rus, se ustálilo až ve druhé polovině 16. století. „Bělorusko se dlouho nacházelo ve stínu Ruska a Polska. V carském rusku čelili Bělorusové masivní rusifikaci, která jejich idetitu oslabovala,“ popisuje Marková.

Čtěte také

„Bělorusům se přesto podařilo získat vlastní státnost v roce 1918, která sice nebyla uznána mocnostmi a zanikla, ale donutila tím bolševiky vyhlásit tam sovětskou státnost v podobě Běloruské socialistické republiky,“ uznává Marková.

„Samozřejmě se čeští vlastenci mohou pochlubit většími dějinami. Jenže není důležité, co bylo, ale co máme teď, jak s tím naložíme. Co uděláme teď pro podporu vlastní běloruské státnosti,“ zdůrazňuje editorka.

Na knize Dějiny Běloruska s ní pracovali Hienadź Sahanovič a Zachar Šybieka. 

V pořadu Ex libris publikaci představí Libor Dvořák.

Spustit audio