Daniel Kroupa: Povinné psychotesty pro držitele zbraní

17. leden 2024

Projednávání nového zákona o zbraních a střelivu, které právě probíhá v Parlamentu, by asi nevzbudilo velkou pozornost veřejnosti, kdyby ve čtvrtek 21. prosince 2023 nedošlo k tragické události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Po zuby ozbrojený střelec zavraždil napřed dva náhodné lidi v Klánovickém lese, pak svého otce, následně postřílel 14 studentů a učitelů, další zranil a nakonec spáchal sebevraždu. To vyvolalo oprávněné otázky, zda je naše legislativa dostatečně přísná, aby podobným excesům bránila.

Čtěte také

Ve vypjatém okamžiku politici ujišťovali rozjitřenou veřejnost, že učiní potřebné kroky k jejímu zpřísnění. S plynutím času však zájem veřejnosti pohasíná a bez jejího tlaku je málo pravděpodobné, že k nějakým podstatným změnám v této oblasti dojde. V české politice totiž stále převažuje tendence bránit jakémukoli omezování vlastnění zbraní, včetně těch útočných, jimiž byl vyzbrojen i střelec na filozofické fakultě.

Ukázalo se to jasně před pár lety, kdy pod vlivem podobných událostí některé členské státy Evropské unie omezily možnosti vlastnění útočných zbraní a vyvolaly obavy českých střelců, že by takovou úpravu mohly prosadit na celoevropské úrovni.

Snížit riziko

Objevila se proto protestní petice podpořená více než sto tisíci podpisy, na kterou v roce 2021 reagovali někteří senátoři zákonodárnou iniciativou, která do 6. článku Listiny základních práv a svobod začlenila „právo bránit život svůj či jiného člověka i se zbraní“ za podmínek stanovených zákonem.

Čtěte také

Ne, že by před tím takové právo naši občané neměli, senátoři však měli za to, že stane-li se součástí ústavního zákona, bude naše vláda moci snahám Evropské komise zpřísňovat pravidla pro držení zbraní lépe čelit.

Skutečnost, že tato zbytečná úprava Listiny byla v Parlamentu schválena více než třípětinovou většinou, svědčí o mentálním nastavení našich politiků v této věci a naznačuje, že ani nyní nebudou ochotni podpořit změny, které by do budoucnosti mohly snížit riziko podobných vražedných útoků, jakých jsme byli svědky v prosinci.

S argumentem, že ani sebepřísnější zákon nedokáže zcela zabránit podobným excesům, nejspíš neudělají nic. Jenže zde neplatí všechno nebo nic, ale právě ono snížení rizika.

Daniel Kroupa

K tomu by mohlo přispět zavedení povinných psychologických testů nových žadatelů o zbrojní průkazy, protože stávající psychiatrické vyšetření odhalí pouze, zda se jedná o zdravého, či nemocného člověka, a nikoli, zda jde například o nebezpečnou osobu projevující sklony k násilí s návykem terorizovat své okolí.

To je důvodem, proč jsou psychotesty pro získání oprávnění k držení zbraní v některých státech Evropské unie samozřejmostí. Zdá se však, že u nás tomu bude jinak. Přinejmenším do doby, než, nedej bože, někdo další podobný hrůzný čin zopakuje.

Autor je filozof a pedagog

autor: Daniel Kroupa
Spustit audio