Daniel Kroupa: Poučení z brexitu (o volbách)

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Brexit

Jeden z nestorů britské konzervativní politiky Michael Heseltine, který v minulosti zastával různé ministerské funkce ve vládě Margaret Thacherové, zveřejnil v prosinci loňského roku video, ve kterém vyjadřuje své mínění o brexitu.

Říká, že je konsternován skutečností, že 70 procent mladých lidí si přeje zůstat v Evropské unii, zatímco 70 procent starých lidí si přeje odejít a ignoruje přání nastupující generace. A tento ryzí konzervativec také říká, že se cítí zklamaný tím, že jeho generace nastupující generaci vlastně zradila.

Daniel Kroupa: Poučení z brexitu (o přímé demokracii)

Brexit

Odchod Velké Británie z Evropské unie můžeme považovat za velkou historickou událost naší doby, která nepochybně změní chod dějin.

I u nás se ve starší generaci objevuje silnější nostalgie po minulých pořádcích a nechuť vůči Evropské unii. Někteří lidé dokonce volají po referendu o našem setrvání v těchto organizacích. Jedni ze zásadních důvodů, jiní s představou, že nás v určitém ohledu evropské normy omezují v ekonomickém rozvoji.

Ti první mluví hlavně o suverenitě a o ochraně našich hranic před migranty, zatímco druzí uvádějí příklady evropských nařízení, která nás údajně ekonomicky poškozují a emotivně je nazývají diktátem Bruselu.

Ve skutečnosti jsme se vstupem do Evropské unie suverenity nevzdali, protože právo vystoupit z této organizace zůstalo v našich rukou a pokud se tak rozhodneme, můžeme je kdykoli naplnit.

Důsledky pro přicházející generaci

Jinou věcí je, jaké trable bychom si tím způsobili. Také řeč o diktatuře je falešná, protože na každém rozhodnutí se v Bruselu přímo podílejí naši zástupci. Neplatí žádné „o nás bez nás“. Mnoho věcí můžeme vetovat v Evropské radě, mnoho věcí mohou ovlivnit naši ministři i naši poslanci v Evropském parlamentu. Příkladem může být právě otázka kvót azylantů.

Daniel Kroupa: Tradice, náboženství a Velikonoce

Velkopáteční Křížová cesta

Jak opojný byl ten pocit svobody, když jsem se jako mladý člověk odpoutal z finanční závislosti na rodičích a říkal jsem si, že teď konečně mohu svůj život utvářet po svém!

A pokud se týče ekonomického rozvoje, opravdu se někdo domnívá, že ekonomika zaměřená z více než 80 procenty na vývoz na společný evropský trh by se rozvíjela lépe, kdyby měla zboží zatížené cly a dalšími nevýhodami?

Je poučné sledovat, do jakých obtíží uvrhlo rozhodnutí odejít z unie Velkou Británii. Teprve po hlasování o brexitu se začalo ukazovat, kolik sektorů hospodářství tím bylo a ještě bude poškozeno.

Již nyní je zřejmé, že ten vytoužený návrat moci z Bruselu zpět do rukou britského lidu, po kterém volali brexitáři, vlastně znamená ztrátu britského vlivu na pravidla evropského trhu, jimž se jejich vývozci budou nuceni podřizovat. Nejhorší důsledky, nejen ekonomické, opravdu ponese přicházející generace.

Daniel Kroupa

Ani u nás nebude starší generace brát ohledy na odlišný zájem té nové. Výbornou příležitost jí k tomu ovšem poskytují sami mladí lidé svou apatií k veřejným záležitostem.

Kdo se o politiku nezajímá, neuvědomuje si, jak moc ovlivňuje jeho život a nechodí k volbám, nechává o sobě rozhodovat druhé a své svobody se vzdává sám. Pak už se nemůže divit ničemu.