Daniel Kroupa: Poučení z brexitu (o přímé demokracii)

10. duben 2019

Odchod Velké Británie z Evropské unie můžeme považovat za velkou historickou událost naší doby, která nepochybně změní chod dějin.

Tím, co budí náš údiv však je, že probíhá tak klopotně. Zatímco lid v referendu projevil svou vůli odejít, vláda a poslanci se již mnoho měsíců utápějí v malicherných sporech o to, zda a jak to udělat.

Daniel Kroupa: ​​​​Liberální stát a křesťané

rodina

Jedním z hlavních témat slovenských prezidentských voleb byla ochrana tradičních křesťanských hodnot před jejich ohrožením liberalismem.

Nejstarší demokracie světa, která po staletí byla vzorem pro ostatní, nyní chováním svých politiků zesměšňuje samu sebe. Klade se otázka, jak se vůbec něco takového mohlo stát?

Důvodů je jistě více, ale jeden z nich se mi jeví jako nejzávažnější a pro nás nejpoučnější. V britském ústavním uspořádání má od 17. století nejvyšší svrchovanou moc parlament.

Toto pojetí však bylo poněkud narušeno, když byl v roce 1975 přijat zákon o obecném referendu, které však není pro parlament závazné. Formálně sice parlament zůstal suverénem, může výsledek referenda přijmout nebo odmítnout, fakticky je však těžko představitelné, že by nerespektoval vůli lidu, projevenou v lidovém hlasování.

Kde začíná civilizace

Zde však nastává problém. Ten se příliš neprojevuje, jedná-li se o záležitost, která dosud nebyla součástí volebních programů, a poslanci nemají vůči voličům žádný závazek. Jinak je tomu v případě, že kandidáti ve volbách do parlamentu museli v dané věci zaujmout stanovisko a slíbit voličům, že je budou v parlamentu hájit.

Daniel Kroupa: Pravice a levice

Levice a pravice

Prý se nám v politice nějak vytratilo rozdělení na pravici a levici.

Jak se má nyní zachovat britský poslanec, který byl zvolen i díky slibu, že vykoná všechno pro to, aby jeho země neopustila Evropskou unii? Má své hlasování podřídit vůli většiny v referendu, která má ale opačný názor než lidé, kteří ho volili a vůči nimž má závazek?

Ostatně k referendu patrně přišlo mnoho voličů, kteří k volbám do sněmovny nechodí. Nezáviděníhodné rozhodování! Je-li v parlamentu většina poslanců, kteří jsou v podobné situaci, není divu, že budou hledat způsob, jak z takové šlamastiky vykličkovat a neztratit tvář.

Z brexitového politického chaosu by si u nás měli vzít poučení především ti, kteří usilují o zavedení obecného referenda do systému parlamentní demokracie. Měli by uvážit, zda tento prvek demokracie přímé nevytváří větší problémy, než jsou ty, které by mohl eventuálně řešit.

Daniel Kroupa

Česká ústava za více než 25 let své existence osvědčila, že poskytuje jasná pravidla politickému provozu a neobsahuje slepé uličky ani neřešitelné konfliktní situace. Potíže naopak působí politici, kteří v rozporu se svým slibem ústavu zachovávat hledají spíše způsoby, jak ji obcházet.

Jenže civilizace začíná tam, kde se lidé naučí žít podle společných pravidel; jen takoví nad sebou nepotřebují pány a mohou zůstat svobodní.

autor: Daniel Kroupa
Spustit audio