Daniel Kroupa: Nespravedlivé přijímačky na střední školy

20. květen 2023

Jednou z věcí, které naše vlády hanebně zanedbaly, je zajištění dostatečného počtu míst pro uchazeče o studium na středních školách. Jak bylo jasné dávno předem, přišel silný ročník zájemců o studium a ukázalo se, že náš stát má pro ně málo škol, protože nové včas nepostavil, a navíc není schopen na stávající zajistit spravedlivé přijímací řízení.

Čtěte také

Za to první padá vina na předchozí vládu, za to druhé nese odpovědnost vláda současná. Nejvíce postiženým městem je v tomto ohledu Praha, kde nadměrný počet uchazečů rozmnožily ještě děti ze Středočeského kraje.

Ve svém blízkém okolí právě pozoruji, jaká martyria podstupují i rodičové nadprůměrně nadaných dětí, když se pokoušejí se svými potomky prorazit bariéry přijímacích procedur na gymnasia, průmyslovky a další učiliště v Praze. V tomto případě se jedná o mládence, kteří s lehkomyslností přiměřenou věku zanedbávali v posledních ročnících základní školy své známky na vysvědčení a na poslední chvíli učivo doháněli doučováním a biflováním.

V prvním kole přijímacích zkoušek s celkem dobrými výsledky se však kvůli předchozím známkám ocitli pod čarou oddělující přijaté a nepřijaté. Pravda, někteří se dostanou na odvolání na uvolněná místa po těch, kteří nastoupí na druhou školu, protože se mohli podávat dvě přihlášky. Ale co s těmi ostatními?

Rok doma a co pak?

 Matky a otcové obíhají středoškolské instituce s obory, o které byl dosud nejmenší zájem a zjišťují, že takových jako oni jsou stovky a všude je přeplněno. Tlačí se tam rodiče jedničkářů, kteří rovněž v přijímačkách neuspěli a mají šanci na přijetí svých dětí větší než oni.

Čtěte také

Jistě, jsou žáci, kteří nemají předpoklady zvládnout střední vzdělání - ale tady mluvíme o těch, co je mají, jak ukazují nepatrné rozdíly mezi jejich výsledky a těmi nejlepšími. Na jinou školu, která je nyní obsazena slabšími žáky, by se s nimi totiž bez problémů dostali.

Nyní tedy čeká neúspěšné uchazeče rok doma, kde ztratí motivaci, studijní návyky a napřesrok bude nával na školy ještě větší, protože nastoupí opět silný ročník, navíc rozmnožený o ně samé. Vyhlídky rozhodně nikoli nadějné.

Stát se dopustil křivdy

Za tím vším stojí neospravedlnitelné selhání státu, jehož vlády se patrně stále domnívaly, že středoškolské vzdělání je privilegium, které mohou poskytovat jen vybraným osobám. Tak tomu ale není. V Listině základních práv a svobod se v Článku 33 v odstavci (2) praví: „Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách.“

Daniel Kroupa

Opakuji: na vysokých školách studium závisí na schopnostech občana a možnostech společnosti, na základních a středních však má stát povinnost zajistit studium pro všechny. A nezajistil. Ti mladí, až jednou pochopí křivdu, které se na nich náš stát dopustil, mu to asi nezapomenou.

Autor je filozof a pedagog

autor: Daniel Kroupa
Spustit audio