Daniel Kroupa: ​​​​Liberální stát a křesťané

3. duben 2019

Jedním z hlavních témat slovenských prezidentských voleb byla ochrana tradičních křesťanských hodnot před jejich ohrožením liberalismem.

Toto téma se občas vynoří i v našich politických sporech a pak se ukazuje, jak malé povědomí o tom, co je křesťanství a co je liberalismus mají jejich aktéři. 

Daniel Kroupa: Pravice a levice

Levice a pravice

Prý se nám v politice nějak vytratilo rozdělení na pravici a levici.

Liberalismem se zaštiťují ti, kteří chtějí zavést do právního řádu homosexuální manželství, obránci tradiční rodiny se zase domnívají, že viníkem je liberální demokracie a ta že spočívá v tom, že vládnou liberálové. Někteří proto pošilhávají na východ, kde vládne demokracie poněkud neliberální. 

Ve skutečnosti však právě liberální pojetí státu, tedy takového, který respektuje svobodu občanů uzavírat soukromé svazky podle svého uvážení, odporuje poskytování privilegií některému z nich. Výjimku tvoří trvalý svazek muže a ženy, který plodí a vychovává nové občany, čímž se dotýká existenčního zájmu státu. 

Jinak řečeno, bez ochrany rodiny stát ohrožuje svou vlastní existenci. Protiargument, že tím stát staví občany do nerovnoprávného postavení, ovšem platí, protože každé privilegium poskytované jen některým narušuje rovnost.

Svoboda jako křesťanská hodnota

Daniel Kroupa: Opět o terorismu

Terorismus na Novém Zélandu

Australský imigrant postřílel padesát nevinných Novozélanďanů.

Konsekventním požadavkem z hlediska liberálního by pak ovšem bylo buď zrušení privilegií všem, nebo jejich poskytnutí všem: tedy zrušit ochranu a větší práva rodiny, nebo stejně chránit dvojice, trojice či entice nejen homosexuálů, ale i kterýchkoli jiných občanů. 

A pokud nikoli, měly by zaznít důvody, proč právě sexuální vztah dvou osob by měl požívat nějaké výsady. Vždyť, jak jsme řekli, stát chrání manželství nikoli kvůli erotickým vztahům, ale protože plodí a vychovává děti.

Daniel Kroupa: Myšlenky v době postní

pečivo

Popeleční středou vstoupili křesťané do postního období.

Možná, že se homosexuální partneři domáhají manželského postavení především proto, aby s pomocí státu dosáhli společenského uznání svých vztahů. Dlouhá léta, vlastně staletí byly tyto vztahy pokládány za neslučitelné se zákonem a s veřejnou mravností; homosexuálové byli nespravedlivě pronásledováni, trestáni a šikanováni. Z tohoto úhlu pohledu lze jejich úsilí o uznání pochopit. Pak by ale mělo probíhat v rovině společenské, nikoli právní.

Zdá se totiž, že z liberálního pojetí státu se ospravedlnění „manželství pro všechny“ vyvodit nedá, stejně jako z něj neplyne, že by homosexuální vztahy měly být v rozporu s veřejnou mravností, když navíc nepoškozují zájmy ostatních. Spadají do sféry osobní svobody a osobní odpovědnosti, kterou stát chrání. 

Daniel Kroupa

Liberální stát není oprávněn komukoli vnucovat jeho morální či náboženské přesvědčení ani mu nesmí v jeho projevech bránit. Tedy i obhájci křesťanských hodnot mu vděčí za svou svobodu je hájit. A pokud nedokáží přesvědčit druhé lidi o jejich správnosti, nemůže za to liberální stát, ale jen oni sami. Té svobody by si však měli vážit, protože i ona je křesťanskou hodnotou.

autor: Daniel Kroupa
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.