Co se můžeme naučit od seniorů

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Rozhlasové čtení v Domově pro seniory v Náměšti

Senioři jsou nutnou součástí naší společnosti. Čerpat můžeme z jejich zkušeností, dovedností, nadhledu. Jsou ale také zrcadlem naší vlastní budoucnosti. I my jednou budeme odkázáni na pomoc druhých.

Umí naše rodiny pečovat o své blízké nemocné? Dokážeme ocenit to, co nám mohou senioři přinést? Umíme naslouchat a umíme pomoci? Pořad připravila a moderuje Kateřina Rózsová.