Civilizace: Ceny pro filozofii a historii

12. prosinec 2014

Akademie věd České republiky oceňuje každoročně vědce za projekty velkého vědeckého významu. Ve větší míře jde o výsledky mnohaleté práce vědeckých týmů.

V Magazínu Leonardo Civilizace jsme nabídli setkání s letošními laureáty v oblasti humanitních a společenských věd – s doc. Karlem Novotným a Evou Chodějovskou, Ph.D. Slavnostní událost je zdokumentována na webu Akademie věd.

Nejen po stopách Jana Patočky

Doc. Karel Novotný patří k mezinárodně respektovaným odborníkům v oblasti německé a francouzské fenomenologické filozofie a předním znalcům Jana Patočky. Jeho práce vzbuzují širokou mezinárodní odezvu. Akademií věd ČR byl oceněn v oblasti humanitních a společenských věd za tři výrazné monografie.

První z titulů La genése d´une hérésie. Monde, corps et histoire dans la pensée de Jan Patočka nabízí novou komplexní interpretaci filozofického díla Jana Patočky. Ve druhé monografii Neue Konzepte der Phänomenalität. Essais zur Subjektivität und Leiblichkeit des Erscheinens prezentuje výsledky bádání za posledních 10 let na poli interpretace klasické německé a současné francouzské fenomenologie.Třetím oceněným titulem byla kolektivní monografie Corporeity and Affectivity. Dedicated to Maurice Merleau-Ponty s výběrem studií mezinárodní konference, kterou doc. Novotný organizoval v Praze.

V rozhovoru jsme se s doc. Karlem Novotným zaměřili nejen na vliv Patočkova díla v zahraničí, ale hovořili jsme také fenomenologii i rozdílech mezi Českou republikou a zahraničím ve vývoji filozofie i náročnosti vydávání knih. S prací doc. Novotného se můžete seznámit také na webu Středoevropského institutu pro filozofii

Nejen o příbězích měst skrytých v mapách

Karel Novotný a Eva Chodějovská při předávání cen AV ČR ve Vile Lanna

V kategorii do 35 let byla v oblasti humanitních a společenských věd oceněna Mgr. Eva Chodějovská, Ph.D., z Historického ústavu AV ČR za Historický atlas měst České republiky – svazek č. 24: Praha – Smíchov. Jde o neobsáhlejší dílo z celého cyklu, které v současné době tvoří 27 svazků. Mnohé dokumenty, včetně vedut a fotografií, jsou zde v moderní době publikovány poprvé. Navíc autoři prezentovali doklady, které objevili v soukromých archivech architektů a urbanistů.

Ediční řada Historický atlas měst ČR je součástí mezinárodního projektu koordinovaného International Commission for the History of Towns. Cílem je zpřístupnění kartografických a ikonografických pramenů k dějinám měst a na těchto podkladech rekonstruovat urbanistický vývoj daného místa. Eva Chodějovská se navíc soustředí na digitalizaci starých map, nejen pro potřeby atlasu, ale také pro paralelně budovaný Mapový portál, který představujeme také v našem rozhovoru.

Tajemství Smíchova

Smíchov tvořily na samém počátku dvě vesnice, po kterých zbylo jen jméno Kartouzské ulice jako odezva na dřívější klášter stojící mezi nimi. Zatímco dnes je nečastěji vnímán jako průmyslová lokalita, která se měla změnit v dopravní uzel Prahy, dříve byl doslova zelenou krajinou. Právě ze Smíchova totiž byly do města dováženy květiny i zelenina. Dnes bychom řekli, že byl rekreační oblastí.

Podobnými proměnami prošly také další místa v České republice, kterým se edice Historický atlas měst ČR věnuje. Například dnes odpoledne byl představen už 27. svazek, který je věnován vývoji Sušice.

autor: Adriana Krobová
Spustit audio