Chybějící článek v evoluci ploutvonožců

22. září 2010
Puijila darwini, přímý předek dnešních ploutvonožců

Všichni moderní ploutvonožci, jako jsou tuleni, lachtani a mroži, mají ploutve. Předpokládá se, že jde o adaptaci na vodní prostředí, které se vyvinula poté, co se suchozemští předkové ploutvonožců rozhodli pro obojživelný způsob života. Až dosud ovšem chyběly morfologické důkazy, které by teorii podpořily.

Chybějící článek evoluce ploutvonožců byl objeven v sedimentech sladkovodního jezera, které se kdysi nacházelo leželo na ostrově Devon v nejsevernějším kanadském teritoriu Nunavut. Paleontologové zde v roce 2007 objevili části kostry dosud neznámého třetihorního masožravce. O rok později k nálezům přibyla i lebeční báze, což je struktura, která velmi usnadnila studium taxonomické příbuznosti. Ukázalo se, že dravec, který dostal jméno Puijila darwini, je přímým předkem dnešních ploutvonožců a jeho kostra podporuje výše zmiňovanou teorii.

Na fosilii jsou podle článku v časopise Nature dobře patrné silné kosti končetin, ke kterým se zřejmě upínaly mohutné svaly. Proporčně jsou končetiny srovnatelné se suchozemskými šelmami. Kosti článků prstů jsou zploštělé, což naznačuje, že prsty spojovala plovací blána. Díky tomu mohl předek ploutvonožců bez problémů běhat na souši a ve vodě plaval tak, že pádloval všemi čtyřmi končetinami a kormidloval dlouhým ocasem. To, že byl doma jak na souši, tak ve vodě, se mu zřejmě velice hodilo.

V období miocénu totiž panovalo v Arktidě chladnější klima, které připomínalo například dnešní New Jersey. Sladkovodní jezera v zimě zamrzala, takže je pravděpodobné, že Puijila darwini se za potravou vydával po souši na pobřeží moře. Právě takový způsob přechodu ze sladkých vod do moře navrhovali někteří evoluční biologové. Prvním z nich byl Charles Darwin, který tuto možnost zmiňuje ve svém díle O původu druhů.

Vůbec prvním ploutvonožcem, který už má charakteristické ploutve, je rovněž třetihorní mořský Enaliarctos. Jeho fosilie byly nalezeny na severním pobřeží Pacifiku, což vedlo k domněnce, že centrum evoluce ploutvonožců leželo v Arktidě - právě tam, kde byl nyní objeven chybějící článek. Puijila darwini se tedy patrně proslaví jako objev, který podpořil hned několik evolučních teorií.

Spustit audio
autor: Martina Otčenášková