Cesta ke korunám Karla IV. Svou nejvýznamnější korunu získal Karel IV. před 660 lety v Římě

24. říjen 2015

První korunovační jízdu Karla IV. do Říma budeme sledovat ve dvoudílném dokumentu Historie Plus. Na této cestě byl korunován také železnou korunou Lombardie, a to 6. ledna 1355 v bazilice svatého Ambrože v Miláně.

Letos si připomínáme 660 let od Karlovy milánské korunovace italským králem i korunovace římské, kdy byl na Boží hod velikonoční 5. dubna 1355 pomazán a korunován císařem Svaté říše římské v bazilice svatého Petra.

Naše putování začne ale o něco dříve, ve 30. letech 14. století, kdy se Karel IV. jako 15letý princ poprvé seznámil s Itálií, když na otcovo pozvání přijel na lucemburské panství do Toskánska.

V roce 1332 se v Toskánsku zúčastnil své první velké bitvy při obraně hradu San Felice, která skončila vítězstvím Lucemburků. O rok později se svým otcem Janem zakládají pevnost Montecarlo na obranu města Luccy proti Florencii.

„Karla IV. v Montecarlu stále připomíná heraldický znak, který je umístěný nad nouzovým východem,“ říká současný majitel tvrze pan Valter Menchini, který je hrdý na to, že s rodinou žije ve významném historickém místě.

Po sedmi letech od korunovace Karla IV. českým králem nastává příznivá situace pro uskutečnění první korunovační jízdy za císařskou korunou do Říma.

Karolínský znak v pevnosti Montecarlo

Panovníkovi je 38 let a je potřetí ženatý. Jeho chotí je mladičká Anna, jediná dcera Svídnického vévody, ve své době považována za nejkrásnější královnu v Evropě.

Na svátek svatého Václava 28. září roku 1354 odjíždí král se svou družinou v počtu 300 jezdců po karolínské stezce do říšských falckých měst Norimberk, Sulzbach a Řezno.

Pokračuje průsmykem v Julských Alpách do Furlanska, kde je od roku 1350 akvilejským patriarchou zvolen jeho nevlastní bratr Mikuláš Lucemburský. Ten ho slavnostně 14. října 1354 přivítá na svém zámku v Udine.

Tam se panovník dozvídá mimořádně důležitou zprávu o smrti milánského signora a arcibiskupa Giovanniho Viscontiho, který si nepřál dalšího římského císaře z rodu Lucemburků.

Tím se otevřela možnost dalšího vyjednávání se třemi dědici zemřelého vládce Milána a také uskutečnění korunovace Karla IV. italským králem.

Viscontiové ubytovali krále a jeho doprovod ve svých palácích a nový milánský arcibiskup Robert Visconti 6. ledna 1355 v bazilice svatého Ambrože v Miláně korunoval Karla IV. železnou korunou Lombardie.

Originál železné koruny, v níž je podle legendy roztaven hřeb z Kristova kříže, je uložen v kapli langobardské královny Teodolindy v Monze u Milána.

Průčelí katedrály v Monze, jejíž součástí je kaple královny Teodolindy

Tuto korunu získali z Lucemburské dynastie také Karlův dědeček Jindřich VII. a Karlův syn Zikmund.

I když jsou v katedrále v Monze, jejíž součástí je také Teodolindina kaple, evidovány celkem čtyři koruny, je z doložených pramenů jasné, že Karel IV. získal právě tu železnou.

Tvrdí to alespoň zástupce muzejní nadace Gaiani, spravující umělecké sbírky katedrály, architekt Stefano Servidio.

S avignonským papežem Inocencem VI. jsou dojednány konečné podmínky pro Karlovu císařskou korunovaci v Římě.

Panovník pokračuje do Toskánska a sídlem jeho dočasné vlády na italských lucemburských državách se stane Pisa, kde zůstane dva měsíce.

Pisánskému pobytu Karla IV. a jeho císařské korunovaci ve Svatopetrské bazilice v Římě se budeme věnovat ve druhém díle pořadu Historie Plus 4. dubna ve 21:10.

Oba díly vznikly za odborné spolupráce s historičkou Evou Doležalovou, vedoucí oddělení medievistických studií Historického ústavu Akademie věd České republiky.

První část dokumentu končí milánskou korunovací korunou Lombardie v lednu 1355. Kdykoli si ji poslechněte nahoře v článku nebo v iRadiu.

autor: Michaela Krčmová
Spustit audio