Cesta k Velikonocům pro pokročilé

25. březen 2018
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Vajíčkovník v Dřítči stojí před obecním úřadem, nedaleko kostela-m

Symbolika a dimenze velikonočních událostí jsou tak mohutné, že k nim nelze přistoupit se samozřejmostí. Platí to i pro Vatikán, který zavedl tradiční institut, kdy se kazatel papežského domu před Velikonocemi obrací s výkladem i na samotného římského biskupa, kardinály a zaměstnance kurie, aby je do tématu uvedl.

Tento úkol už po léta patří italskému kapucínovi a teologovi Ranieru Cantalamessovi. Sloužil pontifikům Janu Pavlu II., Benediktu XVI. a dnes i Františkovi. Velikonoce 2018 jsou i pro Vertikálu Českého rozhlasu dobrou příležitostí, aby prošla s paterem Cantalamessou blíž ke smyslu největšího svátku křesťanského kalendáře.

Pro pět postních pátků, které jako příprava Velikonocům předcházejí, koncipuje Cantalamessa pět kázání. A letos vybral jako ústřední téma výzvu z listu svatého apoštola Pavla Římanům: „Nepřizpůsobujte se tomuto světu:“ Kam tato nadčasová výzva míří, jsme ve studiu diskutovali s holešovickým farářem Pavlem Semelou a Vladimírem Málkem, rektorem farnosti v Líbeznicích.

„V Novém zákoně se slovo svět používá ve dvou významech. Na jedné straně je to všechno, co Bůh stvořil, co nás obklopuje a co je dobré. V některých Pavlových listech, nebo i u svatého Jana ale existuje svět také jako něco, co se oddělilo od Boha – to zasažené hříchem a zlem – a od toho se má člověk distancovat, říká Pavel Semela.

Raniero Cantalamessa ve svých aktuálních promluvách upozorňuje, že apoštol Pavel neříká, změňte svět, ale změňte sami sebe. Podle papežského kazatele jde o výzvu, která se může míjet s paradigmatem dneška.

„Současný svět má takové rčení, výraz – být svůj. „Buď svůj“, říká se. V tomto smyslu identita křesťana zní: Podívej se do svého srdce, kde je ten tvůj zdroj života? Kdo je ten první ve tvém životě? Na něj zaměřuj sám sebe a z toho potom vycházej,“ navazuje Vladimír Málek, který v minulosti působil také jako ředitel Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského.

„Úkolem křesťanského života je právě neutíkat ale ani nebýt stejný a vnášet do tohoto svět něco jiného. A ta změna přichází v tom, že obnovíme svoje nitro a budeme se podobat tomu Ježíšovu stylu jednání a života,“ konstatuje na téma vnitřní proměny farář Pavel Semela.

autor: Tomáš Šponar
Spustit audio