Česko, bolidová velmoc, opět potvrdila svůj náskok

23. březen 2016

Astronomům se podařilo nalézt 25. meteorit s rodokmenem. Tedy meteorit, u kterého dokážeme určit jeho původ a dráhu ve sluneční soustavě ještě před jeho dopadem na zem,i a to pomocí automatických celooblohových kamer, které monitorují oblohu v rámci evropské bolidové sítě.

Meteor vstoupil do atmosféry na územím Horního Rakouska, takže se českému území úplně vyhnul. Přesto ho dokázaly úplně nejlépe až na vzdálenost 320 km zachytit české kamery.

Ne náhodou: Česká republika platí za bolidovou velmoc, a Pavel Spurný, vedoucí oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu Akademie věd za jednoho z nejúspěšnějších lovců bolidů.

„To díky tomu, že se nám podařilo původní analogové kamery nahradit nebo doplnit plně automaticky digitálními kamerami,“ uvedl v Magazínu Leonardo astronom.

Bolid vstoupil do zemské atmosféry krátce po půl jedenácté v noci z 6. na 7. března, a pod úhlem 70 stupňů směřoval k zemskému povrchu. Jeho jasnost v maximu mnohonásobně převýšila Měsíc v úplňku.

„To, kde bolid letěl, a že z něho spadly meteority, a kde by měly letět, jsme věděli už 18 hodin pro přeletu bolidu,“ tvrdí Spurný.

Čtěte také

Hned druhý den po přeletu bolidu předali čeští astronomové své výpočty německým kolegům. První pokusy o nalezení meteoritu na sebe nenechal dlouho čekat: necelý týden po průletu bylo nalezeno několik úlomků o celkové hmotnosti 45 gramů.

Pro úplnost ale dodejme, že do atmosféry Země vstoupilo těleso o hmotnosti asi 600 kg a průměru 70 cm, takže na zemský povrch dopadlo mnoho meteoritů o hmotnosti od pár gramů po několik kilogramů.

Jeden z nalezených meteoritů se dostal i pod mikroskop i Jakubu Halodovi z České geologické služby.

„Jde o obyčejný chondrit typu LL6. Zkratka LL označuje, kolik železa je v chondritu v ryzí formě, a kolik je vázáno v silikátech.“

Co ještě o bolidu víme? „Je to v podstatě hornina, která byla v minulosti velmi silně tepelně prohřátá, a z velké části zcela rekrystalovala, a změnila svou strukturu,“ vysvětlil geolog.

Podle něj je zajímavé to, že v meteoritu nacházíme i žilky impaktní taveniny, které od sebe oddělují jednotlivé částice, které se od sebe mírně liší.

„Vznik tohoto typu meteoritu si můžeme představit tak, že při několikanásobných impaktních procesech a srážkách planetek mezi sebou došlo k promíchání tohoto různorodého materiálu a stmelení do jedné kompaktnější horniny,“ popsal jubilejní 15. bolid objevený českými astronomy Jakub Haloda.

autoři: Tereza Burianová , oci
Spustit audio