České zdravotnictví je celkem zdravé, byť s velkými osobními náklady lékařů a sester, hodnotí šéf VZP Kabátek

13. prosinec 2020

Na jedné straně nižší příjmy. Na straně druhé vyšší výdaje za hospitalizace pacientů. A to přesto, že vláda letos navýšila platby za státní pojištěnce. Tak by se dal popsat letošní rok z pohledu největší české zdravotní pojišťovny. „V letošním roce budeme nuceni využít část našich rezerv k tomu, abychom dosáhli vyrovnaného hospodaření. A když myslím část, tak je to zhruba devět miliard korun,“ bilancuje končící rok z ekonomického pohledu šéf VZP Zdeněk Kabátek.

Přesto ale podle jeho slov nehrozí to, že by si lidé v budoucnu museli za zdravotní péči v současné kvalitě připlácet.

Čtěte také

„Vůbec nepřipouštíme úvahy o tom, že se měla snížit kvalita zdravotní péče pro naše klienty. České zdravotnictví ukázalo světu, že i v době, kdy je postiženo dopady mimořádné situace, tak si umí poradit. Byť při obrovském nasazení všech zdravotníků,“ hodnotí Kabátek a dodává:

„V současné době pracujeme se zůstatkem základního fondu ve výši dvacet jedna miliard. A pak jsou tady i další fondy. To znamená, že vstupujeme do roku 2021 poměrně finančně stabilní.“

Rychlá reakce

Právě stabilita je pro Kabátka klíčová – považuje ji ve vztahu k lékařům i nemocnicím za vůbec nejdůležitější. Proto se na ni společně se svým týmem zaměřil už na jaře. 

Čtěte také

„Našim partnerům, lékařům, nemocnicím, ale i sestrám a celému zdravotnictví jsme garantovali, že se na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu i na ostatní pojišťovny mohou spolehnout. Začali jsme vytvářet nástroje, které měly vést k tomu, aby české zdravotnictví řešilo krizi, jak má. Tedy po stránce zdravotní, ale nemuselo řešit krizi po stránce finanční,“ tvrdí ředitel VZP.

Celkem pojišťovny přijaly desítky opatření, která zdravotníkům umožnily fungovat bez toho, aniž by sáhly do svých rozpočtů.

Ukázalo se, že jsme schopni velmi rychle reagovat – diverzifikovat péči, uvolnit lůžka, vytvořit rezervní kapacitu v rámci polních nemocnic.
Zdeněk Kabátek

Jednou z nejviditelnějších novinek bylo proplácení alternativních způsobů zdravotní péče.

„Posunuli jsme se v diskuzi o tom, jak může být lékařská péče poskytována. Nabídli jsme našim partnerům možnost práce formou distančního telefonického kontaktu. Je to alternativa běžného kontaktu našeho smluvního lékaře s pacientem. Jde o kontakt vzdálený, telefonický, zaznamenaný ve zdravotní dokumentaci,“ vysvětluje Kabátek.

Úžasní zdravotníci

Spokojený je také s reakcí zbylých částí systému zdravotní péče u nás.

„Ukázalo se, že jsme schopni velmi rychle reagovat – diverzifikovat péči, uvolnit lůžka, vytvořit rezervní kapacitu v rámci polních nemocnic. Myslím, že se ukázalo, že české zdravotnictví je celkem zdravé a schopné reagovat na nastalou situaci. Byť s velkými, zejména osobními náklady – teď mám na mysli nasazení lékařů a sester, kteří opravdu předvedli něco úžasného a o ty klienty se starají neuvěřitelným způsobem,“ nešetří uznáním šéf VZP Zdeněk Kabátek.

Poslechněte si celý rozhovor Nadi Bělovské s ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňkem Kabátkem.

Společně probrali také to, s jakými výhledy pro další roky VZP počítá, jaký je u nás stav často diskutované lůžkové péče, nebo co dělají pojišťovny pro to, aby nalákaly lékaře do méně atraktivních regionů Česka.

autoři: Naďa Bělovská , Ondřej Skácel
Spustit audio

Související