Cenově dostupná péče o zuby a jiné nápady. Jak si Evropané představují Unii v příštích letech?

15. květen 2022
Evropa Plus

Jak bude vypadat Evropská unie v příštích letech? Odpověď měla přinést Konference o budoucnosti Evropy. Celý rok mohli lidé přinášet své návrhy a nápady. Účast sice nebyla velká, jeden z přijatých návrhů ale pochází z Česka. „Jednou takovou konkrétní stopou je nápad šestnáctiletého Nicolase Morávka, aby v celé EU byla cenově dostupná zubní péče. Tento nápad se dostal i do finálního dokumentu Konference,“ potvrzuje Kateřina Zichová ze serveru Euractiv.cz.

Konference se odehrávala na internetových platformách, ale její účastníci z různých členských zemí sedmadvacítky se setkávali i osobně a dávali dohromady nápady na reformu Evropy.

Čtěte také

Právním podkladem pro uspořádání konference byla podle výzkumnice Institutu pro evropskou politiku Europeum Zuzany Stuchlíkové Lisabonská smlouva, která v několika svých článcích předpokládá takzvanou participační demokracii, tedy přímý kontakt s evropskými občany při tvorbě primárního práva. Konference byla prvním pokusem takto s občany komunikovat.

Výsledkem Konference je dokument, který má přes 300 stran a obsahuje návrhy obecné i velmi konkrétní.

Ambiciózní myšlenka, že se do debaty zapojí všichni evropští občané, se ukázala jako lichá.
Zuzana Stuchlíková

Podle Stuchlíkové je ale diskutabilní, jestli koncept konference splnil původní zadání:

Čtěte také

„Jedním z hlavních cílů bylo oslovit takzvanou mlčící evropskou většinu a získat od ní nové impulsy. Když se ale podíváme na shrnutí výsledků celoroční akce, zjistíme, že dosah všech zorganizovaných akcí nepřesáhl ani milion ve 400milionovém společenství zemí. Ambiciózní myšlenka, že se do debaty zapojí všichni evropští občané, se ukázala jako lichá.“

V konferencích a veřejných konzultacích o dalším směřování Evropské unie se bude pravděpodobně pokračovat. Snad tedy pak bude Evropská unie víc fungovat podle přání svých občanů.

Poslechněte si celou Evropu Plus.

autor: Pavel Novák
Spustit audio