Brno učí laboratoře, jak pracovat bez sad pro testy na COVID-19. Budou nezávislé na dodávkách kitů

1. duben 2020

V Brně ověřili funkčnost staronové metody, která je použitelná i pro testování vzorků na koronavirus. Řeší nedostatek chemikálií pro tu stávající.

Mnoho pracovišť v Česku v současnosti sice má dostatek odborníků i přístrojů pro analýzu vzorků, chybí jim ale takzvané izolační kity. Jedná se o sadu chemikálií, které se využívají pro zahubení viru a izolaci jeho RNA, která je u některých virů nositelkou genetické informace. Nedostatek vyřešili odborníci z Genomické laboratoře institutu CEITEC brněnské Masarykovy univerzity.

Čtěte také

„Před dvěma týdny při rozvoji epidemie v Evropě a ve Spojených státech nastal obrovský problém s dostupností těchto izolačních souprav,“ říká Boris Tichý, vedoucí laboratoře. „Začali jsme hledat alternativní metody, které by se daly použít v případě naprostého nedostatku kitů. Nehledali jsme je sami, problém řešila většina odborných pracovišť,“ poznamenává Tichý.

Takzvaná izolační metoda vznikla ve spolupráci s pražskými a olomouckými vědci. Podle Borise Tichého je známá a není ničím novým. Bylo ale potřeba ověřit, jestli bude funkční i v případě nového typu koronaviru.

Pro testy stačí domácí chemikálie

Metodu je možné realizovat i pomocí komponent, kterými vědecká pracoviště disponují nebo které si vědci jsou schopni sami vyrobit. Při aplikování metody se vzorek nejdřív rozpustí. Může se jednat o lidské buňky nebo i virové částice. Do vzniklého roztoku se pak uvolní nukleová kyselina, která se naváže na magnetické částice. I ty si institut v současnosti také dokáže sám vyrobit. Pak po očištění a rozpuštění ve vodě vznikne vzorek, který je vhodný pro bližší analýzu.

Díky nové metodě by česká pracoviště nemusela být závislá na dodávkách izolačních kitů ze zahraničí, na které teď musela čekat.

Čtěte také

V institutu CEITEC také vyškolili 20 dobrovolníků, kteří budou moci pracovat s touto novou analýzou vzorků. Dalších 100 lidí, kteří se sami přihlásili, se zapojí do laboratorního týmu nebo administrativní práce.

Masarykova univerzita zveřejnila databázi laboratoří a firem, které disponují chemikáliemi potřebnými pro využívání této metody. Mohli by je poskytovat pracovištím, které mají potřebné přístroje i odborníky, ale nemají chemikálie. Na stránce je možné o vybavení a materiál pomocí formuláře požádat. Je zde také dostupný seznam laboratoři, které splňují kritéria Státního zdravotního ústavu.

Laboratoře Masarykovy Univerzity ale nejsou určeny pro požadavky jednotlivců na testování přítomnosti koronaviru. Brněnské výzkumné laboratoře testují pouze vzorky, které jim dodávají nemocnice, ve kterých se odběry provádějí. Masarykova univerzita tím podle Borise Tichého chce ulehčit velmi vytíženým nemocnicím.

Spustit audio

Související