Blížící se volby v Německu

22. květen 2003

V dolnosaských městech Jeveru a Scholtensu jsou vlajky na půl žerdi. Letecké základy spolkové armády budou v jejich městech zrušeny. Několik stovek vojáků odtud odejde a několik stovek civilních zaměstnanců ztratí zaměstnání. Jever a Scholtens jsou však pouze dvě z devíti míst, které se staly obětí reorganizace a úsporných opatření, které pro spolkovou armádu vyhlásil spolkový ministr obrany Peter Struck.

Bez vojenských posádek budou vedle Dolního Saska také místa v Slesvicku-Holštýnsku, Severním Porýní, Vestfálsku, Hesensku a v Bavorsku. Bude vyřazeno osmdesát vojenských letounů typu Tornádo, zůstane jich pouze asi dvě stě deset. A to není ještě všemu konec. Vojenský expert opozičních křesťanských demokratů Thomas Kossendey se domnívá, že ze současných, něco více než dva tisíce tanků, jich bude zhruba polovina vyřazena.

Spolkový ministr Struck tak důsledně pokračuje v opatřeních, která byla zahájena už za jeho předchůdce Rudolfa Scharpinga. Za Scharpingovy éry bylo zrušeno dokonce na šedesát vojenských posádek. Vedle toho, že spolková armáda musí šetřit, mění se také, podle ministra Strucka, zcela její poslání. Po zhroucení komunistických režimů v Evropě není už hlavním úkolem spolkové armády obrana země, ale musí být připravena, aby v rámci mezinárodní spolupráce OSN nebo Severoatlantické obranné aliance byla schopna rychle být nasazena v krizových oblastech na kterémkoli místě světa.

S novými úkoly spolkové armády souvisí také její budoucí stav. Struck ho chce o něho snížit, na asi dvě stě dvacet tisíc mužů, ale důsledně odmítá, aby vojenská základní služba byla zkrácena, tak jak to žádá několik sociálně-demokratických poslanců, na pouhé tři měsíce. A důsledně je Struck proti návrhu Strany Zelených na úplné zrušení branné služby, a nahrazení nynější armády armádou vojáků z povolání.

Na schůzi spolkové vlády tento týden pak došlo k ostřejší výměně názorů mezi Struckem a spolkovým ministrem zahraničí Joschkou Fischerem, který prosadil, aby do protokolu o jednání vlády byl zanesen jeho návrh na zrušení vojenské branné povinnosti. Spolkový ministr Struck pak obhajoval nynější strukturu spolkové armády zkušenostmi z Francie. Tam už armádu z povolání mají, ale její zavedení způsobilo, podle informací z Paříže, značné zvýšení výdajů z rozpočtu na armádu, a navíc v očích veřejnosti pověst armády, jako státní instituce, značně klesla. Přesto se představitelé Strany Zelených svých představ o armádě z povolání nevzdávají.

V den, kdy je ministr Struck odmítl, se pro ní opět důrazně vyslovila předsedkyně Strany Zelených Angela Beerová. Nejen na celoněmecké problémy je tento týden upřena pozornost veřejnosti. V neděli se budou konat v nejmenší ze šestnácti spolkových zemí v městském státě Brémy volby do Senátu. Už po dvě volební údobí v Brémách, městě s historickou sociálně-demokratickou tradicí, vládne velká koalice sociální a křesťanských demokratů. Vrchní starosta, sociální demokrat Scherf, stejně tak jako jeho křesťansko-demokratický náměstek Perschau, už dali najevo, že by, bude-li to odpovídat volebním výsledkům, rádi ve velké koalici pokračovali.

Jen jedno zřejmě může velkou koalici ohrozit. V případě, že by se křesťanští demokraté stali v Brémách poprvé nejsilnější stranou, chce Scherf odstoupit. Poté není vyloučeno, že jeho nástupci v čele SPD, by se rozhodli pro koalici se Stranou Zelených. Už proto pak křesťanští demokraté vedou volební boj, který by jim sice měl přinést přírůstek hlasů, ale ne volební vítězství.

Pomalu se pak už začíná projevovat, že dvacátého čtvrtého září se budou ve Spolkové republice konat letošní poslední důležité volby. Nový Zemský sněm se bude volit v Bavorsku. V Mnichově ovšem nikdo nepochybuje, že by křesťanští sociálové CSU ministerského předsedy Edmunda Stoibera opět nezískali absolutní většinu hlasů a poslanců. První průzkumy mínění to také potvrzují. Pro křesťanské sociály se má údajně vyslovit dokonce více voličů, než před čtyřmi lety. Šedesát procent. A na nepatrných dvaadvacet procent prý klesne bavorská sociální demokracie.

autor: Rudolf Ströbinger
Spustit audio