Benzín, nebo nafta? Když jde o emise, hlavní je seřízení a kvalita motoru, vysvětluje expert

11. prosinec 2017
03169652.jpeg

V ulicích Prahy se tajně měřily emise autům. Cílem bylo zjistit, kolik aut jezdí po ulici hlavního města bez funkčního filtru pevných částic. Tým vědců a techniků k měření využil několik přístrojů, a nejen o výsledcích hovořil v Magazínu Leonardo Michal Vojtíšek ze Strojní fakulty ČVUT.

„Hlavní znečišťující látkou v ovzduší jsou uhlíkaté částice ze spalovacích motorů, lokálních topenišť, průmyslové výroby elektřiny, dále částice z otěru brzd, pneumatik, cigaretový kouř, ale i částice z pouští a polí sem zaváté větrem.“

Nejrizikovější jsou ale malé uhlíkaté částice. „Proti nim nemá lidský organismus žádný ochranný mechanismus. Pronikají hluboko do plic, tam se usazují, pronikají buněčnou membránou do krevního oběhu a obsahují rakovinotvorné látky.“


„Máme vysoký počet motorů v ulicích, tím také narůstají emise. A protože špatný vzduch zabíjí desetkrát více lidí než dopravní nehody a my máme technické prostředky, měli bychom emise snížit.“

„My jako strojní inženýři se zabýváme vývojem nových motorů a nových typů zařízení pro úpravu výfukových plynů, hledáme také nová paliva, která nahradí benzín a naftu,“ vysvětlil technik.

Podle něj je potenciál nových technologií velký. „Průměrný nově vyrobený nákladní automobil prodávaný v Kalifornii na kilometr jízdy vyprodukuje stejně nebo méně rizikových látek, částic, oxidů dusíku než dnes prodávané osobní automobily s naftovým motorem v Evropě.“

„Je samozřejmé, že pokud je vůz vybaven filtrem pevných částic, ale já ho domontuji a takový motor navíc ještě přečipuji, tak jsou emise daleko vyšší než u dobře udržovaných motorů starých několik desítek let.“


„Známe osobní automobily, které na kilometr jízdy vyprodukují více pevných částic než staré dieselové lokomotivy, které používají České dráhy.“

Proto hlavní debatou není jestli benzín nebo nafta. „Na prvním místě je kvalita konstrukce motoru, pečlivost jeho seřízení, jeho údržby a kvalita obsluhy. Takovou zárukou by měla být i homologace na eurostandard, ale někteří výrobci bohužel euroemisní limity obcházejí, takže emise ve skutečném provozu jsou daleko vyšší.“

Expert připomněl, že v oblasti paliv a energie máme mnoho problémů. „Zásoby ropy nejsou nekonečné, často ji dovážíme z politicky problematických oblastí. Spalováním fosilních paliv dodáváme do atmosféry mimo jiné kysličník uhličitý, který zvyšuje skleníkový efekt, následkem toho se planeta ohřívá a narůstá energie dostupná pro extrémní jevy v atmosféře.“


„Snažíme se najít nějaké náhrady, ale je to velice složité: kapalná biopaliva sebou nesou problémy, nabízí se plynná paliva z biomasy, ale té není nekonečně. Elektřinu také musíme nějak vyrobit, ale občanům třeba vadí, že fotovoltaika hyzdí krajinu. Takže není čistý způsob výroby ani elektrické energie, ani žádného jiného paliva.“

Technik se domnívá, že současná spotřeba nafty a benzínu bude částečně nahrazena plynnými nebo kapalnými biopalivy, částečně přechodem na elektrický pohon a také částečně tím, že se paliva budou obecně méně využívat.

„Malý automobil s benzínovým motorem si vyberme na krátké jízdy po městě, naftový motor volme na dlouhodobě zatížení, jaké mají městské autobusy nebo kamiony. Je také otázka, jestli potřebuji třítunové auto, abych se dopravil do práce nebo nákup domů. Dále veškerá pravidla bezpečné jízdy vedou k nižším emisím než dynamická a agresivní jízda,“ shrnul Michal Vojtíšek.

Spustit audio
autoři: Veronika Paroulková, Ondřej Čihák