Alina Mungiu-Pippidi

Politoložka / Political scientist

Alina Mungiu-Pippidi je politoložka zasedající v evropském výzkumném centru zaměřeném na boj proti korupci a na budování státu (ERCAS, www.againstcorruption.eu) na Hertieho škole správy věcí veřejných v Berlíně, kde působí jako předsedkyně studií demokracie. Jako rozená Rumunka vytvořila a dlouhou dobu působila v Rumunské akademické obci, vedoucí rumunské expertní skupině a antikorupčním společenství Koalice pro čisté Rumunsko. Zároveň byla první proti komunistickou šéfredaktorkou rumunského veřejnoprávního vysílání (1996).

Mezi její nejznámnější monografie patří A Quest for Good Governance (Cambridge University Press, 2015) a A Tale of Two Villages (CEU Press, 2010). Publikovala také pro časopisy Nature, Foreign Policy a Journal of Democracy a několik dalších veřejných polických žurnálů a bývá často citována britským týdeníkem The Economist a dalšími mainstreamovými médii. Kniha A Tale of Two Villages byla zfilmována BBC. Je konzultantkou Světové banky a dalších evropských institucí.

Alina Mungiu-Pippidi is a political scientist who chairs the European Research Centre for Anticorruption and State-Building (ERCAS, www.againstcorruption.eu) at the Hertie School of Governance in Berlin, where she is a Professor of Democracy Studies. A Romanian by birth, she founded and for many years presided over Romania’s leading think tank, the Romanian Academic Society, and led the Coalition for Clean Romania, an anti-corruption alliance. She was also the first anti-communist editor-in-chief of Romanian public broadcasting (1996).

Her most famous monographs are A Quest for Good Governance (Cambridge University Press, 2015) and A Tale of Two Villages (CEU Press, 2010).  She has also published articles in Nature, Foreign Policy, Journal of Democracy and other public policy journals and is frequently quoted by The Economist and by other mainstream media.  A Tale of Two Villages was made into a film by the BBC. She is a consultant for the World Bank and other European institutions.

Sledujte nás

Další osobnosti