Alexandr Mitrofanov: Nestor ruských sociologů Gudkov nemá iluze o vývoji

28. červenec 2023

Profesor Lev Gudkov je ve svých 76 letech nestorem ruských sociologů. Jeho jméno je dlouhá léta spojeno s jedinou sociologickou institucí v zemi, jejímž výsledkům se dá důvěřovat, protože není řízena Kremlem, který ji naopak označil za organizaci – cizího agenta. Je to Levada Centr.

Mezi ruskými opozičníky různých profesí se množí pokusy shodit vývoj tu na Vladimira Putina, jehož odchod se uvádí jako začátek cesty Ruska k demokracii, tu na zkažené ruské elity, které prý zhoubně ovlivňují jinak v jádru hodné obyvatelstvo Ruské federace, tudíž zásadně zlepší situaci v zemi jen výměna elit, do kterých chtějí patřit autoři těchto hypotéz.

Čtěte také

Gudkov smýšlí jinak. V končícím týdnu to opět ukázal velký rozhovor, který poskytl ruskému YouTube kanálu Živoj gvozď, který navazuje na tradici zakázaného rádia Echo Moskvy.

Když mluvil o vztahu ruského obyvatelstva k válce na Ukrajině, poznamenal, že na 40 procent lidí pokládá válku za zbytečnou, zároveň však trvá na tom, že v ní musí Rusko za každou cenu zvítězit. V souvislosti s poškozením pravoslavného chrámu v Oděse ruskými střelami nečeká sociolog v Rusku žádné odsouzení. Podle něj obyvatelé většinově věří jak Kremlu, tak ruské pravoslavné církvi a Ukrajinu považují za ďáblovo území.

Pocit, že nic nemá smysl

Většinový obyvatel Ruska je bez sebe vzteky, že si Ukrajina dovolila přepadnout Rusko, a vůbec mu nevadí, že to není pravda, protože je zvyklý zaujímat amorální pozici, řekl Gudkov. Pramení to ze sovětského stereotypu: Rusko je velmoc, budeme diktovat jiným zemím, co mají dělat.

Čtěte také

Kreml to jistí propagandou, podle níž Rusko válčí s nacisty, bandity a kolektivním Západem, kteřížto nepřátelé zemi přepadli, anebo měli přepadnout, což je jedno, protože Rusové jsou vždy obětmi.

Součástí této mentality je podle Gudkova přesvědčení většinového obyvatelstva, že Rusko je vždy v právu a nesmí být kritizováno. Vytěsňují se zločiny, které spáchalo Rusko nebo Sovětský svaz na jiných zemích.

Většinová ruská mentalita se podle sociologa vyznačuje morálním otupěním. „Jde o výsledek násilí páchaného na mnoha generacích, které skutečně vede k tomu, že lidé jsou s to odpovídat pouze za svou rodinu, za velmi úzký kruh lidí a vůči všem ostatním jsou naladěni mimořádně nedůvěřivě až nepřátelsky,“ poznamenal Gudkov.

Alexandr Mitrofanov

Podle průzkumu z roku 2019 zažilo 10 procent lidí policejní mučení. Ruskou mentalitu charakterizuje „absence dovednosti vidět širší souvislosti, rozlišovat příčinu a důsledek a tendence hodnotit jen současný stav věcí“. Podle sociologa nedokáže většina ruských obyvatel odpovídat za vlastní život, předvídat vývoj, natož plánovat.

Prognóza profesora Gudkova ohledně vývoje nálad ruské společnosti během války s Ukrajinou zní: bude se hromadit únava a pocit, že nic nemá smysl. Ale může to trvat velmi dlouho.

Autor je komentátor serveru novinky.cz

Spustit audio