Adam Černý: Si Ťin-pching za covidové krize na sebe nastražil past

3. prosinec 2022

Čínský vůdce Si Ťin-pching stojí před dilematem, jak naložit s dosavadní velice striktní proticovidovou strategií, která vyvolává protesty v ulicích řady měst. 

Nemusí se to stát pokaždé, ale stává se to často. Když se někomu zdá, že vystoupal na vrchol, opodál už přešlapuje zlomyslný osud, aby předvedl, že z vrcholu se těžko hledá cesta, která by nevedla dolů. Takové pocity musí přepadat čínského vůdce Si Ťin-pchinga, před několika týdny potřetí slavnostně potvrzeného do čela vládnoucí komunistické strany.

Čtěte také

Místo, aby si užíval uspokojení, jak vedení strany a státu obsadil pouze sobě věrnými, stojí před hlavolamem, jak se vymanit z politiky velice striktních opatření nastolených proti covidové pandemii.

Důsledky rozsáhlých uzávěr, kdy byly izolovány miliony lidí, jsou nyní vidět v ulicích velkých měst jako Peking, Šanghaj, Nanking nebo Kanton, dokonce i mezi studenty prestižní univerzity Tsinghua, kam se dostávají jen prověření uchazeči, na nichž je patrné, že pokud si vláda chce vychovávat schopné kádry, nemůže zcela zabránit, aby používali vlastní hlavu.

Zásadní slabina

Rozsahem nejsou protesty proti protipandemické politice vzhledem k velikosti Číny zásadní, zásadní je samotný fakt, že tisíce lidí se odhodlaly vyrazit do ulic navzdory zkušenostem s rozsáhlým a velice efektivním policejním aparátem, který využívá nejnovější sledovací prostředky, ať už je to množství kamer ve veřejném prostoru, nebo kontroly obsahu mobilních telefonů.

Čtěte také

Čínští vládci se jistě mohou spolehnout na bezpečnostní síly, ty se však týkají důsledků proticovidové politiky, nikoli její podstaty. Proticovidová opatření vykazují jednu zásadní slabinu. Rychle a tvrdě uzavírala ohniska nákazy, aniž by bylo zřejmé, jak politiku restrikcí opustit.

Obyvatelstvu tak schází vyšší míra imunity, protože rychlé a rozsáhlé izolace paradoxně zabránily jejímu širšímu získávání po prodělané nemoci a protože domácí vakcíny vykazují nižší stupeň spolehlivosti – to byl ostatně důvod, proč o ně ve vyspělých zemích nebyl zájem.

Čtěte také

Výsledkem je stav, kdy po každém, i když třeba mírném, uvolnění vzplanou nová ohniska nákazy, na která úřady reagují novými restrikcemi. Východiskem by mohla být změna dosavadní strategie, jejíž důsledky jsou příčinou nynějších pouličních protestů, odrážejících nezvládnuté napětí ve společnosti.

K něčemu takovému však není současné vedení, vybrané především na základě loajality k vůdci, disponováno. Si Ťin-pching je tak nepříjemně konfrontován s pravidlem, že kdo si uzurpuje veškerou moc, přebírá i veškerou odpovědnost, jak to dokládá volání demonstrantů proti vládnoucí straně a i vůdci osobně.

Předseda Syndikátu novinářů ČR Adam Černý

Nynější protesty nejsou dosud tak velké, aby je rozsáhlý bezpečnostní aparát nedokázal potlačit. Sám o sobě však nemůže vyřešit hlavolam, jak najít únikovou cestu z dosavadní proticovidové strategie. A to na Si Ťin-pchinga čekají mnohem závažnější problémy, jako jsou dopady zpomalující ekonomiky a nízké porodnosti.

Autor je předseda Syndikátu novinářů ČR

autor: Adam Černý
Spustit audio