Způsobila největší vymírání slaná jezera?

1. duben 2009

Podle nové teorie jsou za masové vymírání na přelomu permu a triasu zodpovědná obrovská slaná jezera.

Na hranici permu a triasu - tedy před 250 miliony let - náhle vymizelo 90 % všech druhů živočichů a rostlin. Jako příčina největšího masového vymírání všech dob už byly navrhovány sopečné erupce, dopady asteroidů nebo narušení metan hydrátů, které jsou uloženy na dně moře. Se zcela novou teorií však nyní přišli vědci z Helmholtzova centra pro výzkum životního prostředí. Všimli si, že mikrobiální procesy, které probíhají v solných jezerech v jižním Rusku a jižní Africe, přirozeně produkují velká množství těkavých halogenovaných uhlovodíků, jako je například chloroform, trichloretan a tetrachloretan.

Před 250 miliony let existovalo na území současné Evropy mělké vnitrozemské moře či jezero s extrémní slaností, které mělo rozlohu odpovídající dnešní Francii. Vědci předpokládají, že bylo stejně jako dnešní slaná jezera vystaveno pouštnímu prostředí a intenzivnímu slunečnímu záření. To by znamenalo, že v něm probíhaly i stejné procesy a každý rok se z jezera uvolnilo několik milionů tun halogenovaných uhlovodíků. Celkové množství těchto látek uvolněných z něj i z ostatních solných jezer podle zprávy z institutu mohlo dramaticky změnit složení atmosféry a nenávratně poškodit vegetaci.

autor: Martina Otčenášková
Spustit audio