Získali byste české občanství?

18. květen 2013
Zaostřeno na cizince

Diskuse o návrhu nového zákona o občanství ČR vrcholí. Před dvěma dny Senát přijal pozměňovací návrhy a o této pozměněné úpravě, jako o celku, bude Sněmovna hlasovat nejdříve za 10 dnů. T akže, brzy se dozvíme, jaká cesta vede ke korunovačnímu klenotu zdejší integrace cizinců. A také si můžeme položit otázku, jestli by za navrhovaných podmínek Češi získali občanství, kdyby náhodou byli v pozici cizinců.

Návrh z pera Ministerstva vnitra se stal terčem kritiky nevládních organizací a občanské veřejnosti. S tátní občanství je prý i nadále určitou exkluzivitou, uděluje se pouze jako odměna za dokonalé integrování do společnosti, přičemž míra integrace je a bude zcela na posouzení Ministerstva vnitra. Počet podmínek, ve kterých se uplatňuje správní uvážení je v návrhu zákona velký. Jak zajistit, aby nedocházelo k libovůli?

N avzdory rostoucímu počtu cizinců s trvalým pobytem množství udělených občanství se v posledním desetiletí, s výjimkou dvou roků, pohybuje kolem jednoho tisíce. V letech 1993 až 2011 například jen o něco přes 900 Vietnamců získalo občanství. Jedná se o nezájem nebo jsou podmínky pro získávání českého občanství opravdu těžko splnitelné?

Pořad přináší přehled jednotlivých podmínek a některé změny, které v návrhu zákona zatím provedli poslanci a senátoři. O udělování českého občanství cizincům mluví: Martina Štěpánková, právnička Poradny pro občanství, občanská a lidská práva, Václav Henych, ředitel odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, Dana Seidlová, významná osobnost českého exilového 
 skautingu žijící ve Švýcarsku, Thran Vu Van Ahn, tlumočnice a kulturní mediátorka Integračního centra Praha a Selma Muhić Dizdarevič z Fakulty humanitních studií.

Spustit audio