Západní pohled na význam velikosti

Příslušníci kmene Hadza

To, že vyšší muži jsou atraktivnější, zřejmě zdaleka neplatí univerzálně - podle nové studie v kmenech lovců a sběračů nijak zvýhodněni nejsou.

Několik studií doložilo, že pokud jde o úspěch u žen, mužská výška se rozhodně počítá. Větší muži mají větší šanci na to, že si najdou partnerku, se kterou budou mít potomky. Otázkou ovšem je, nakolik je tento vzorec univerzální. Studie, které se zabývaly parametry, podle nichž si ženy vybírají muže, byly vypracovány v západních zemích. O kritériích, která se uplatňují v primitivních společenstvích, jsme zatím moc informací neměli.

Jednou z mála vlaštovek je výzkum, který u tanzanijského kmene Hadza prováděla britsko-americká dvojice vědců. U mužů statisticky zhodnotili vztah mezi antropometrickými paramety - jako je výška, hmotnost, index BMI a procento tělesného tuku - a počtem manželství a potomků. Zjistili, že větší muži nejsou u žen z kmene nijak úspěšnější než jejich méně urostlí kolegové. Vědci se také vyptávali žen na to, jakým mužům dávají přednost. Ze 46 dotázaných pouze jediná uvedla, že preferuje větší muže. Kmen Hadza žije stylem lovců-sběračů, takže jej často potkávají období nedostatku potravy. Autoři studie se domnívají, že právě to může být důvodem, proč si ženy z kmene necení větších mužů tak, jako to dělají ženy ze západního světa.

Výsledky studie zveřejnil časopis Biology Letters.