Vzletem sokolím. Dokudrama o náčelnici Sokola Marii Provazníkové v podání Taťjany Medvecké

9. duben 2022

Rozhlasové hry Petra Dudka 1948: Zpátky ni krok a 1968: Všecko aneb nic spojuje postava legendární sokolské náčelnice Marie Provazníkové (1890-1991). Obě hry ji zachycují v klíčových dějinných okamžicích. V roce 1948 při posledním sokolském sletu v poválečném Československu a na následujících olympijských hrách v Londýně a v roce 1968 v emigraci ve Spojených státech, odkud sleduje sovětskou invazi do Československa. Postavu Marie Provazníkove ztvárnila Taťjana Medvecká.

Česká obec sokolská, známější jako Sokol, je naprosto ojedinělý fenomén v českých a pravděpodobně i evropských dějinách. Založena na vlasteneckých a olympijských idejích provází českou společnost na vrcholech její historie i v jejích nejhlubších propadech. Odráží se v ní to nejlepší z českého vlastenectví a zároveň sebou nese slabiny nacionalismu. Dokudramatický seriál připomíná roky 1948 a 1968 na půdorysu sokolského hnutí u nás.

Vystoupení dorostu na XI. všesokolském sletu 1948

Vlády všech režimů si byly vědomy potenciálu masové sportovní organizace a snažily se jí využít či zneužít, respektive ho eliminovat a to v případě fašismu a komunismu těmi nejdrastičtějšími prostředky. Často existovala úzká vazba špiček Sokola na společenský a politický vývoj země.

V dějinách Sokola tak vedle Masaryka, Beneše výrazně figuruje například i Gottwald. Přes dějiny Sokola můžeme vyprávět i podstatnou část historie České republiky. Pro náš cyklus vysílaný na stanici Dvojka jsme vybrali čtyři příběhy, čtyři osudové roky, svázané společným jmenovatelem osmičky na konci letopočtu.

1948:  Zpátky ni krok

XI. Všesokolský slet: průvod na Václavském náměstí, v čele Marie Provazníková

Marie Provazníkové, středoškolská profesorka tělocviku, byla od roku 1918 členkou předsednictva Československé obce sokolské. O 30 let později měla jako náčelnice Sokola zásadní podíl na přípravě a průběhu XI. sletu. Neustále tak byla pod tlakem komunistické vlády, která slet chtěla využít pro své propagandistické cíle.

XI. Všesokolský slet: Marie Provazníková

Sledujeme její spory se státní bezpečností, s kolaborujícími členy Sokola, kteří zakládají akční výbory, ale i spory s těmi,kteří by raději kvůli politické situaci slet nejraději bojkotovali. Nakonec se XI. slet stal v několika okamžicích platformou pro manifestaci odporu vůči komunismu a mnoho členů Sokola na to doplatilo.

Marie Provazníková, která zároveň pracovala v Mezinárodním gymnastickém svazu, vycestovala v létě téhož roku na Letní olympijské hry v Londýně. Odtud se již do vlasti nevrátila. Díky pomoci přátel se usadila v USA, kde pracovala jako vysokoškolská profesorka tělocviku.

1968: Všecko aneb nic

Marie Provazníková měla v roce 1948 jako náčelnice Sokola zásadní podíl na přípravě a průběhu XI. sletu, který se stal v několika okamžicích platnou platformou pro manifestaci odporu vůči komunismu

Příběh se otvírá v létě roku 1967, kdy v rámci světové výstavy EXPO v Montrealu proběhl v červenci II. slet Ústředí československého sokola v zahraničí. Setkáváte se s Marií Provazníkovou, bývalým starostou sokola Hřebíkem, v pražské části příběhu pak s dalšími činovníky obrozujícího se Sokola či úředníky ČSTV.

Všichni se po svém vyrovnávají s novou společenskou situací. Dcera Marie Provazníkové Alena Polesná, která se svým manželem žije rovněž v emigraci, dokonce uvažuje o návratu do vlasti. Prudký obrat samozřejmě nastane s 21. srpnem  1968.

1968: Všecko aneb nic
Účinkují: Taťjana Medvecká, Jiří Lábus, Josef Somr, Jiří Štěpnička, Igor Bareš, Antonie Talacková, Matouš Ruml, Klára Suchá, Jaroslava Pokorná, Antonín Hardt, Helga Čočková, Svatopluk Schuller, Jan Vlasák, Adam Ernest, Naděžda Fořtová, Lukáš Křišťan, Dana Reichová, Eva Přibylová
Scénář: Petr Dudek
Režie: Dimitrij Dudík
Dramaturgie: Martin Velíšek
Zvuk: Radek Veselý
Zvuková spolupráce: Petr Šplíchal
Premiéra: 14. 10. 2018
 
 
1948: Zpátky ni krok
Účinkují: Taťjana Medvecká, Antonie Talacková, Anna Theimerová, Marek Lambora, Jitka Jirsová, Jan Vondráček, Miroslav Táborský, Ladislav Frej, Jiří Lábus, Jaroslav Vlach, Viktor Dvořák, Kajetán Písařovic, Karel Zajíc, Eva Přibylová, Viktor Zavadil, Jiří Köhler, Hana Vrbová, Josef Kaňka, Jana Perglová, Petr Šplíchal, Libuše Šplíchalová, Bedřich Švácha, Svatopluk Schuller, Naděžda Fořtová, Kateřina Kašická, Sara Baalbaki, Justýna Hrazdirová, Anna Sofia Jedrysek, Sofia Mia Šetlíková, Markéta Cahová, Anežka Šubrtová, Meda Folprechtová a Sofie Horáková
Scénář: Petr Dudek
Dramaturgie: Martin Velíšek
Režie: Dimitrij Dudík
Zvuk: Radek Veselý
Zvuková spolupráce: Petr Šplíchal
Premiéra: 7. 10. 2018

Spustit audio