Vyšší kompetence pro zdravotní sestry. Větší zodpovědnost a vyšší odměny

13. říjen 2015

Zdravotní sestry by v budoucnu mohly část práce přebrat od lékařů. Dnes často vysokoškolsky vzdělané zdravotnice nechtějí dělat jen rutinní práci u lůžka.

Své vzdělání chtějí uplatit i v rozšířené péči o pacienty. Požadují proto vyšší kompetence. K tomu se musí upravit vzdělávací systém i zákony. Co by sestry mohly dělat? Jak by se měl změnit systém vzdělávání? Může přesun kompetencí vyřešit to, že je v nemocnicích nedostatek sester?

Ve fakultní nemocnici v pražském Motole sestry dělají některé úkony za lékaře. Lékař Jiří Charvát přenechal sestrám práci, kterou běžně dělají lékaři. Jde o zavádění katetrů do žil a cév.
„Vstupů je tolik, že by doktor musel omezit nějakou svou jinou činnost. Cílem je zmenšit komplikace během výkonů. Rizika spojené s výkonem a následným ošetřováním poklesly.“

Pacienti s tím musí souhlasit. „Jsou informováni dopředu, že výkon provádí sestra za kontroly lékaře. Právní zodpovědnost mají lékaři. I když to dělá sestra.“

Změnu kompetencí sester by mohl přinést nový zákon

Sestra Kateřina Zemanová toto opatření vítá. „Pro mě je to skvělá příležitost, rozšířit si kompetence a nedělat jen rutinní práci u lůžka."

Tuto praxi převzala interní klinika motolské nemocnice od kolegů z Nizozemí. Třeba ve Spojených státech amerických vyškolené zdravotní sestry uspávají pacienty před operací. V Česku anestezii podává výhradně lékař-anesteziolog. Více kompetencí mají i zdravotní sestry v Německu, vysvětluje Gabriela Ratajová, která tam odešla za zkušenostmi i vyšším platem.

Akce Daruj krev s Českým rozhlasem, která se koná při příležitosti Světového dne dárců krve.

„Rozdíl je v tom, že můžeme podávat léky, které jsou v Čechách určené jen pro podávání s lékařskou konzultací. Mohu nasazovat inzulín, manipulovat s ventilátorem. Jsem k tomu ale dobře vyškolená.“

I zdravotní sestry chtějí, aby se jejich práce změnila. Větší pravomoci by jim mohl dát připravovaný zákon ministerstva zdravotnictví. „S vyšším kompetencemi souvisí i vyšší odpovědnost a my musíme tuto odpovědnost následně odměnit,“ říká ředitelka odboru ošetřovatelství ministerstva zdravotnictví Alice Strnadová. „Sestry musí být k tomu připraveny a vhodně vyškoleny.“

Nedostatek lékařů i sester v budoucnu

S rozšířením práce pro zdravotníky souvisí také jejich vzdělávání. Dnes jim nestačí střední škola, vysvětluje vrchní sestra metabolické jednotky v Motole, Kateřina Lisová. „Finanční ohodnocení je pak na jiné úrovni. Všeobecná sestra dnes musí mít vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odbornou školu.“

Vloni v Česku vyšlo ze škol 1900 všeobecných sester a asi 1500 zdravotních asistentů. Otázkou je, kolik jich jde do praxe. O tuto práci mladí lidé často nemají zájem. Nebo odejdou do ciziny, tak jako Gabriela Ratajová, která pracuje v Německu. „Nástupní plat zdravotní sestry je okolo 3 tisíc euro hrubého. Já si vydělám 2,5 až trojnásobekplatučeské zdravotní sestry v hlavním městě.“

Prezident České lékařské komory Milan Kubek je ke zvyšování kompetencí zdravotních sester, které jsou často vysokoškolsky vzdělané, skeptický.

Milan Kubek ohodnotil kroky ministerstva zdravotnictví

„Násilně jsme udělali ze zdravotních sester vysokoškolačky. Nutíme je k dlouhému vzdělávání. Přitom je nejsme schopni důstojně zaplatit ani jako středoškolačky. Sestry spíš než další kompetence by přivítaly lepší finanční ohodnocení a usnadnění své práce. Připoutali jsme sestry ke zdravotnické dokumentaci a pacientům na oddělení nemá kdo dát napít.“

Náměstek ministra zdravotnictví Josef Vymazal si myslí, že by se ale do budoucna měly kompetence prolnout. „V budoucnu bude v Evropě velký nedostatek lékařů i sester. Spojení kompetencí je jediná možná cesta.“

autoři: sch , ivv
Spustit audio