Vyjednávání pro voliče?

10. červen 2010

Zvolna končí druhý povolební týden a rokování o styčných bodech programů ODS, TOP 09 a Věcí veřejných pokračují – expertní skupiny diskutují takřka permanentně, lídři stran se pak celkem logicky schází v řidším rytmu, aby v podstatě rekapitulovali jak se věci vyvíjejí a čerstvě zaúkolovali své vyjednavače. Vzhledem k tomu, s jakými polo-poplašnými titulky přišly některé deníky krátce po volbách (podle nich byl zrod trojkoalice značně nejistý především kvůli váhání a snad i podmínkám Věcí veřejných), se patrně vcelku nalézt shody daří. Konec konců nepropást šanci vládnout se sto osmnácti hlasy a nastavit nezbytné reformní mechanismy je pro rodící se středo-pravé uskupení takřka povinností.

To ovšem neznamená, že shoda je a bude hladká, vždy a ve všem. To by také bylo skoro podezřelé. Ale snad zatím žádná otázka nepředstavuje nepřekonatelné obtíže. Samozřejmě, i když to předsedové a vyjednavači popírají, bojovat se jistě bude o obsazení vládní křesel a to nejen po stránce personální, ale také co do rozložení sil. Ještě donedávna se například hovořilo o modelu, podle kterého by ODS patřilo sedm křesel a po čtyřech by si rozdělily TOP 09 a VV. Tím by sice nejsilnější strana byla přehlasovatelná, což je jistě v pořádku, ale vyrovnaný počet míst ve vládě pro menší strany, mezi nimiž byl ve volbách výrazný rozdíl, dával tušit, že se ještě o věci bude diskutovat. Dnes například na toto téma říká server Aktuálně cz, že je ve hře nově varianta 5 + 4 + 3, která by volební počty odrážela věrněji.


Tento čtvrtek rokovaly vrcholné reprezentace stran, zda i o počtech ministerstev a jejích šéfem není známo, ví se jen o věcech obecnějších. Například o přímé volbě prezidenta, jednom z evergreenů, který si politikové rádi léta tu a tam zanotovali a pak jej vždy poslali k ledu. Ani teď o prezidentský plebiscit zřejmě moc nestojí ODS, ale menší strany ano a Petr Nečas nemá zásadní námitku. Vědom si jistě, že ostudný průběh předloňské volby hlavy státu také přispěl k letošnímu propadu obou nejsilnějších stran v zemi. Až ovšem začnou týmy na přípravě zákona pracovat, zjistí, že jsou tu určitá: především v tom, že občany volený prezident bude mít podstatně silnější mandát než dosud a než například premiér i celá vláda. Další otázkou dnešní agendy byla také věc dávno známá: takřečený klouzavý mandát těch zákonodárců, kteří stanou ve vládě a po dobu jejich funkce by je v parlamentu zastupovali straničtí náhradníci, to je snad každému jasné a skoro není nad čím debatovat. Ale předcházející politické reprezentace se v úsilí o zachování maxima výhod bránily i tomu.


Člověku se ovšem chce říci, že toto jsou všechno jsou sice věci pěkné, nicméně druhotné. Ale jak se zdá, zvlášť Věci veřejné chtějí jejich prostřednictvím demonstrovat, že hesla o boji proti zavedeným pořádkům neopouští přimějí partnery, aby to akceptovali. Vždyť předseda Radek John kupříkladu už dříve řekl, že hned na prvé schůzi sněmovny, ještě než bude podepsána koaliční dohoda, má být uveden do chodu balíček zákonů, kterými se sníží platy politiků a omezí jejich imunita. Je ovšem otázkou, zda do první schůze lze vypracovat legislativně kvalitní návrhy takových změn. Ale hlavně - samotné předložení zákona je přece teprve počátkem dlouhého rokovacího procesu a tak ze samotného předložení předloh vůbec nic nevyplývá. Vázat k tomu podpis koaliční dohody zní spíš legračně a je vidět, že jde o vyslovenou proklamaci, jíž je třeba realisticky korigovat. Podobné je to například s úmyslem prosadit vracení poslaneckých náhrad, což chvályhodné, nicméně náhrady není kam vracet. A pokud je budou, jak říká vyjednavačka věcí veřejných Kristýna Kočí, dávat poslanci na charitu, státní pokladně nijak neulehčí. Čili i to je třeba nejprve promyslet. A podobně narychlo vyřčené se mohou zdát i další nápady Věcí veřejných: kupříkladu snížení platů státních zaměstnanců o deset procent, což je zřejmě dost těžko představitelné.


Zkušenější politikové z řad ODS či TOP 09 si možná říkají, že není oč se přít a navíc podstatu námětů mladších kolegů z VV snad i podporují. Výrazně zúženou imunitu i zrušení neopodstatněných poslaneckých náhrad, to si přece voliči přáli, i to jim na politice vadilo. Zbavit se takových věcí je ovšem možné toliko kvalifikovaně. Problém pro zdatné experty by to být neměl, akorát to nejde lusknutím prstů. Stejně jako řešit kupříkladu otázku důchodové reformy, což zřejmě ví i Věci veřejné. Konec konců rodící se koalice hodlá do důchodové debaty vtáhnout i sociální demokracii, která to těžko může odmítnout, i když bude mít představy jiné, než středo-pravé uskupení.


Jinak se ale může celkem snadno zdát, že vyjednavači zatím probírají zhusta náměty právě Johnovy strany, když se například dnes shodli na zřízení protikorupčních státních zastupitelství a zvláštních soudů nebo soudních senátů, které by trestaly úplatkářství. Bojem proti korupce jak známo mávají Věci veřejné snad vůbec nejvíc, přičemž si i TOP 09 a ODS uvědomují, že něco v tomto směru se stát musí. Opět to ale asi nebude tak jednoduché jako nějaké heslo na billboardu, opět se to musí přece jen promyslet, čemuž se zřejmě Nečas ani Schwarzenberg nebrání. A můžeme jen doufat, že tato ochota není ani předstíraná, a to proto, aby bojovné VV z koaličního projektu přece jen necouvly. Neboť země potřebuje jak silnou vládní většinu s reformní vizí, ale také abychom tak řekli, „zdravější poměry“. Což s bojem proti rozmohlému úplatkářstvím samozřejmě pevně souvisí.

Další komentáře si můžete poslechnout v pořadu Názory a argumenty v sekci Rádio na přání. Některé vybrané komentáře si můžete přečíst také v Týdeníku rozhlas.


Spustit audio