Víte, jak volit? Letos musí mít každý volič roušku

2. říjen 2020

K volbám do hlasovací místnosti jen s rouškou. Takové je pravidlo. Pokud by ji volič vůbec neměl, dostane jednorázovou od volební komise. Když odmítne i tu, odvolit sice může, ale komise přestupek oznámí úřadům, které pak rozhodnou o pokutě. Pro ověření totožnosti si volič po vyzvání roušku na chvíli stáhne.

Čtěte také

Ministerstvo vnitra musí počítat i s krizovou variantou, a to, že by se někdo z okrskové volební komise dostal do karantény. 

„V první řadě by se měl starosta pokusit doplnit chybějícího člena volební komise z náhradníků – pokud je má. Pak ze zaměstnanců obecního úřadu. Když to ale nebude možné, může se obrátit na dobrovolné hasiče. Ti už byli vyzváni, aby se této občanské povinnosti zhostili,“ vysvětluje náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Poslední možností je, že se starosta obrátí na ministerstvo vnitra.

Volby se konají v pátek v čase 14:00 až 22:00 a v sobotu 3. října od 8:00 do 14:00.

Hned, jak se v 14:00 zavřou dveře za posledním sobotním voličem, začnou komisaři sčítat výsledky. Zápis o průběhu a výsledku hlasování se dostane do 470 přebíracích míst Českého statistického úřadu (ČSÚ). Úřad na všech z nich kvůli současné epidemické situaci připravil mimořádná hygienická opatření.

Styk se zástupci okrskových volebních komisí pak bude omezený na minimum. Ústředí ČSÚ už své klíčové zaměstnance rozdělilo do týmů, které se vzájemně nepotkávají. Právě kvůli pandemii se taky dá čekat, že se může zpracování výsledků voleb opozdit.

Místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová dodává: „Může se stát, že i pracovníci úřadu mohou onemocnět nebo se dostat do karantény. Máme v záloze další pracovníky, ale omezené množství. Takže se může stát, že zpracování výsledků může trvat déle.“

Volební komise a místnosti

Volebních místností se už v pátek 2. října otevře na 14 tisíc, a to s minimálně s pětičlennými volebními komisemi. „Výjimku ale tvoří okrsky do 300 voličů, kde může být komise čtyřčlenná,“ vysvětluje Jan Cieslar z Českého statistického úřadu.

Každý subjekt, který kandiduje, má právo delegovat svého zástupce, který pak dohlíží na regulérnost voleb. Případná volná místa pak doplňují starostové. Každá komise ale musí mít ze zákona svého předsedu, místopředsedu a zapisovatele.  

Volby proběhnou ve 13 krajích (kromě Prahy) a v 27 senátních obvodech: Cheb, Louny, Plzeň-město, Strakonice, Pelhřimov, Příbram, Praha 5, Praha 9, Praha 1, Kladno, Děčín, Česká Lípa, Trutnov, Kolín, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Žďár nad Sázavou, Znojmo, Vyškov, Brno-město, Přerov, Olomouc, Frýdek-Místek, Ostrava-město, Karviná, Zlín, Uherské Hradiště.

Pro letošní volby byly odměny členů volebních komisí jednorázově zvýšeny o 500 korun – to kvůli větším nárokům v současné epidemické situaci.

„Řadový člen komise dostane odměnu 2 300 korun a předseda 2 700 korun. Odměna 2 600 korun pak náleží místopředsedům a zapisovatelům komisí,“ říká Ondřej Krátoška z ministerstva vnitra. Pokud jde o okrsek, kde se volí nejen do krajských zastupitelstev, ale i do třetiny Senátu, dostanou všichni navíc ještě 400 korun. 

Volič může ze závažných zdravotních důvodů požádat obecní úřad nebo okrskovou volební komisi o volbu mimo volební místnost.

Klára Dlubalová z ministerstva vnitra k tomu říká: „V takovém případě k němu komise vyšle dva své členy s přenosnou volební urnou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Hlasovat ale může pouze volič v rámci svého volebního okrsku.“ Volič si s sebou také musí vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Když před volbami zjistí, že nemá platný doklad, může pomoct takzvaná rychloobčanka.

Volební lístky

Hlasovací lístky měli mít voliči v poštovních schránkách nejpozději v úterý 29. září. Pokud si někdo volební lístky zapomene doma, dostane je na vyžádání ve volební místnosti.  

Hlasovací lístky pro senátní volby se nijak neupravují – volič za plentou vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek se jménem vybraného kandidáta. Na vybraném hlasovacím lístku pro krajské volby ale může volič dát vybraným kandidátům dohromady čtyři preferenční hlasy, a to zakroužkováním.

Čtěte také

V každé obálce může být jen jeden hlasovací lístek. Kvůli možnému nebezpečí šíření koronaviru budou ve volebních místnostech platit přísná hygienická opatření.

Volič by ve volební místnosti měl překontrolovat, jestli nejsou na místě zveřejněny změny v kandidátkách – tedy ve srovnání s tím, co má na lístcích, které obdržel do své poštovní schránky. Když se totiž kandidát vzdá kandidatury, nebo je odvolán až po registraci kandidátní listiny, jeho údaje na lístku zůstanou. A preferenční hlas pro něj by tak propadl. 

Volby v karanténě?

Lidé v karanténě mohou ve volební dny vhodit svůj hlas do speciální mobilní urny. Museli se ale nahlásit krajskému úřadu na speciální telefonní lince. Hraniční byla 20. hodina v předvečer voleb.

Čtěte také

Ti, kteří se dostanou do karantény během voleb 2. a 3. října, už tu možnost volit nemají. Podle Mlsny by to totiž ministerstvo vnitra nebylo schopné logisticky zvládnout.

„Nebylo by zabráněno dvojímu hlasování, protože nejsme schopni zpětně zjistit, že volič neodvolil v pátek ve 14 hodin, o tři hodiny později mu zavolali z hygieny, že je v karanténě, a on si  zavolal o urnu,“ říká Mlsna. 

Ve středu mohli lidé volit z auta. Pro volby drive-in s sebou musel mít volič potvrzení o karanténě, a to od lékaře nebo hygienické stanice.

„Totožnost ale mohou voliči prokázat pouze občanským průkazem, ale ne cestovním pasem,“ říká Klára Dlubalová z ministerstva vnitra. Jen občanský průkaz totiž obsahuje informaci o trvalém pobytu občana.

Ve volbách do jedné třetiny Senátu kandiduje 235 lidí. V krajských volbách bude bojovat o přízeň voličů 9 720 kandidátů. „Téměř 72,5 procenta kandidátů v krajských volbách jsou muži,“ upozorňuje Eva Krumpová z ČSÚ.

Případné druhé kolo senátních voleb proběhne týden po prvním: 10. a 11. října, a to ve stejných časech, jako se volí v prvním kole.

Drive-in volby v Olomouci
autoři: Lenka Jansová , lup
Spustit audio

Související