Veronika Lefrancois: Femicidy

18. prosinec 2023

Černá kronika je v Itálii oblíbený novinářský žánr a místní zpravodajství věnuje značný prostor různým zprávám o vraždách, nehodách či záhadných zmizeních.

Čím dál častěji však média staví do popředí jeden druh zločinu a zvyšují tak veřejné povědomí o jeho závažnosti. Jde o femicidu, pojem u nás poměrně málo užívaný, který označuje zavraždění ženy jejím současným nebo bývalým partnerem, eventuálně jiným členem rodiny.

Čtěte také

V posledních dnech Itálií silně otřásla femicida 22leté studentky Giulie Cecchettin, kterou zavraždil její posesivní přítel, protože ho chtěla opustit. Vlna rozhořčení následně vyhnala do ulic tisíce žen i mužů protestujících proti gendrově podmíněnému násilí.

Hlasem tohoto nového hnutí se stala Elena Cecchettin, starší sestra zavražděné Giulie. V médiích i na sociálních sítích tvrdě odsoudila banalizaci toxického chování mužů vůči ženám a pachatele femicid označila za produkty patriarchální společnosti.

Elena také odmítla apel premiérky Meloniové, aby školy za její sestru držely minutu ticha, a vyzvala naproti tomu vládu, aby organizovala vzdělávací kampaně v oblasti sexuální a citové výchovy a financovala centra proti násilí. K tomu dodala: „Za Giulii nedržte minutu ticha, za Giulii všechno spalte!“ A tak se na demonstracích po celé Itálii nedržela minuta ticha, ale minuta hluku.

Proti mlčení

Čtěte také

Giulia byla 107. žena zavražděná tento rok v Itálii. Velkou část obětí měli na svědomí jejich rodinní příslušníci nebo partneři. Od smrti Giulie na seznam přibyly další dvě oběti femicidy.

Pro srovnání, v České republice se odhaduje počet femicid na 15 až 40 za rok, což by vzhledem k velikosti populace zhruba odpovídalo statistikám v Itálii. Nicméně tyto údaje nejsou spolehlivé, protože česká policie femicidu neeviduje jako zvláštní typ zločinu – povahu vztahů mezi oběťmi a pachateli statistiky prostě neuvádějí.

V přístupu obou zemí vůči tomuto extrémnímu aktu násilí na ženách vidím jeden velký rozdíl. Nelze popřít, že je italská společnost dosud založena na konzervativních patriarchálních hodnotách, které mnohdy intoxikují vztahy mezi muži a ženami. Ovšem vláda i veřejnost se věcí zabývají.

Čtěte také

Záhy po smrti Giulie italský senát jednomyslně přijal návrh zákona posilujícího opatření na ochranu žen, který už předtím odhlasovala dolní komora. Velká část mladé generace dnes mlčení o femicidách odsuzuje a aktivně se proti tomuto fenoménu angažuje.

Naproti tomu skutečnost, že se v České republice případy femicidy ani neevidují, poukazuje na to, že veřejnost tomuto jevu nevěnuje náležitou pozornost. Pouze jasné pojmenování problému a jeho kvantitativní měření povedou ke zvyšování veřejného povědomí o něm a k jeho potlačování.

Je vcelku charakteristické, že když jsem psala tento příspěvek, český textový procesor v počítači mi slovo femicida vytrvale podtrhával jako neexistující.

Autorka je publicistka

Spustit audio