Velký úklid Zdi nářků. Lístky s modlitbami a prosbami musí pryč

Muž se modlí u Zdi nářků

V Izraeli židovské Velikonoce, svátech Pesach, předznamenává velký úklid. Všímá si ho deník Jerusalem Post a upozorňuje, že se letos Pesach časově kryje s křesťanskými svátky.

Rabín Šmuel Rabinovič, zodpovědný za správu Západní zdi někdejšího židovského chrámu, známé také jako Zeď nářků, musel zorganizovat odstranění všech papírků se vzkazy, které do štěrbin mezi kvádry zasunují prosebníci. S jejich modlitbami a přáními se ovšem podle izraelského listu zachází velmi uctivě.

Stále více ortodoxních židů se chce zapojit do pracovního procesu, říká analytička Irena Kalhousová

Irena Kalhousová, hlavní analytička, Nadace Forum 2000, expertka na Blízký východ, arabsko-izraelský konflikt a Evropskou unii

Analytička a expertka na Blízký východ Irena Kalhousová původně studovala konzervatoř, ale nakonec se rozhodla pro zcela jiný životní směr. „Měla jsem hudbu ráda, ale na pražské konzervatoři jsem si uvědomila, že horna není nástroj mého života,“ říká.

Jakmile pracovníci Nadace Západní zdi posbírají texty a lístky za posledních šest měsíců, přenesou je do genízy na Olivové hoře v Jeruzalémě, kde se pohřbívají opotřebované svaté texty.

Obřad je maximálně diskrétní. Kvůli uchování soukromí se lístky ukládají pod dohledem do zapečetěných pytlů, a oblast Zdi nářků je v této době veřejnosti uzavřena. Z úcty k posvátnému zdivu navíc pracovníci „loví“ vzkazy dřevěnými hůlkami a kamenů se nikdy nedotýkají rukama.

Během akce zaskočí také odborníci, kteří zkontrolují stabilitu zdiva. Současně uklidí špínu a uvolněné kamínky či maltu. Dolní část zdiva trpí erozí, a od loňska ji odborníci zkoumají ultrazvukem. Získají tak přesný obraz struktury, aniž by kameny jakkoli poškodili.

Lístečky putují ke Zdi nářků z Izraele celého světa. Na webovou stránku Západní zdi je možné je poslat elektronicky. Za posledních 12 let takto přijali přes 670 tisíc přání, uvádí deník Jerusalem Post.

Spustit audio

Související