Vědci vytvořili antihmotu

18. listopad 2010

Zbraní, která má v bestselleru Dana Browna Andělé a démoni vyhodit do povětří celý Vatikán, je antihmota. Ta teď na pár okamžiků vznikla v evropském výzkumném zařízení ALPHA.

Antihmota je tvořená antičásticemi, které jsou stejné jako jejich partnerské částice, ale mají opačný náboj. Například proton má kladný náboj, ale jeho antičástice antiproton má náboj záporný. Když se antičástice setká s částicí, dojde k anihilaci, při které se částice kompletně přemění na energii v podobě intermediálních částic, jako jsou gluony, fotony nebo bosony.

Nejjednodušší antičásticí je už zmíněný antivodík, který vědci vyrobili už v roce 2002. Antičástice se však během několika milisekund setkaly s částicemi a jejich existence tak byla příliš krátká na to, aby se daly zkoumat. Nyní se vědcům z CERN podařilo anihilaci oddálit natolik, že 38 atomů antivodíku existovalo v magnetické pasti výzkumného zařízení ALPHA téměř dvě desetiny sekundy. Vědci tak mohli provést měření, která snad pomohou vysvětlit, proč při vzniku vesmíru hmota převládla nad antihmotou a nedošlo k anihilaci, která by vše ukončila už v samém počátku.

Atomy antivodíku existovaly v magnetické pasti výzkumného zařízení ALPHA téměř dvě desetiny sekundy

Zdroj: ScienceDaily, NatureNews, ScienceNow

autor: redakce ČRo Leonardo
Spustit audio

Více z pořadu

Věda na sítích

Obrázek
Věda On Air na Facebooku