Ulevíme od některých příznaků, ale Parkinsona zatím léčit neumíme, vysvětluje neuropsycholog

27. leden 2019
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Příčinou Parkinsonovy nemoci jsou agregáty vadných molekul proteinu alfa-synukleinu, které se tvoří mezi neurony

Parkinsonova nemoc je progresivní neurodegenerativní onemocnění centrálního nervového systému. Nejen o možnostech diagnostiky hovořil host Studia Leonardo neuropsycholog Ondřej Bezdíček z Národního ústavu pro duševní zdraví.

„Typicky toto onemocnění začíná kolem 55. roku života, většinou nepozorovaně. Tyto jakési líbánky trvají pět až deset let, kdy člověk může mít téměř neviditelné motorické projevy a jeho kognitivní deficit je malý nebo i nepřítomný,“ uvedl vědec.

Ten připomněl, že jsou také pacienti, jejichž motorické projevy jsou brzy tak silné, že je činí prakticky invalidními. „Nedokážou si zapnout košili, přinést čaj... U nich ale máme možnost ovlivnit nemoc hlubokou mozkovou stimulací.“

Bohužel většina pacientů končí ležících a psychotických se syndromy demence, takže v terminálním stadiu nemoci už motorické projevy důležité nejsou... Takže na Parkinsonovu nemoc se přímo neumírá, ale v drtivé většině smrt působí její důsledky.
Ondřej Bezdíček

Spouštěcím mechanismem nemoci je zánik neuronů v tzv. černé hmotě mozku. „Tyto buňky jsou pumpami dopaminu, jednoho z hlavních neurotransmiterů v mozku. To vede k rozvratu aktivace v systému bazální ganglie, která souvisí s hybností.“

Tento mechanismus je už znám desítky let. „Řešením by byla terapie pluripotentními kmenovými buňkami. Kdyby se tyto dokázaly specializovat na buňky černé hmoty a naučily se produkovat dopamin, kauzálně bychom vyléčili Parkinsonovu nemoc.“

„Dosavadní pokusy na zvířatech ale nejsou příliš úspěšné. Základním problémem je zajistit správný vývoj pluripotentních kmenových buněk právě do buněk černé hmoty.“

Místo metabolické náhrady Levodopou vložíte do mozku elektrody poháněné baterií podobně jako u kardiostimulátoru. Pomocí elektrické stimulace v oblasti bazálních ganglií vnutíte jiný program celému souboru buněčných jader, což vede k pozitivním změnám hybnosti, tedy k umírnění, dokonce i vymizení některých motorických projevů, zvláště třesu a dystonie.
Ondřej Bezdíček

Existují dvě základní léčby Parkinsonovy choroby. „První je preparátem Levodopa, který tělo dovede metabolizovat na dopamin. Druhý přístup se rozvíjí v poslední době a je jím hluboká mozková stimulace.“

„Lékaři tomu říkají symptomatická léčba, tedy že je možné docílit úlevy od některých projevů, ale tu samotnou patofyziologickou kaskádu onemocnění to příliš nemění,“ připomněl neuropsycholog.

Právě proto je důležité nemoc včas odhalit. K tomu mohou přispět i Bezdíčkovy psychologické testy, které umí odhalit počínající demenci nebo poruchy poznávacích funkcí a za které jako první Čech vůbec získal prestižní cenu Mezinárodní neuropsychologické společnosti.

Psychologické vyšetření není žádný kauzální popis toho, co se děje. Je to jen statistický odhad, který je tak přesný, jak dobrý máte statistický aparát... Jestli jsem něco vytvořil, tak statistický aparát na zdravých lidech, aby bylo možné porovnat stav zdravé populace a nemocných Parkinsovou nemocí podle věku a vzdělání.
Ondřej Bezdíček

„Mým úkolem bylo onu baterii testů, která existovala, adaptovat do češtiny. Vytvořil jsem ale statistický aparát, aby bylo možné relativně přesně hodnotit lidi s tzv. protektivními faktory, jako je nízký věk nebo vysoké vzdělání,“ popsal svůj přínos k diagnostice Parkinsonovy choroby Ondřej Bezdíček.

autoři: Veronika Paroulková , oci
Spustit audio

Související