Tomáš Zima: Stát by měl určit, kolik maturantů by mělo jít studovat vysokou školu

5. leden 2016
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03135766.jpeg

Diskutovanou otázkou současného českého vysokého školství je, zda by mělo vzniknout samostatné ministerstvo pro vědu. „Měl by vzniknout centrální orgán, který bude vědní politiku v ČR koordinovat. Obecně by však jeho role měla být spíše koordinační a strategická, protože nikde v celém světě žádný úřad vědu tzv. nevybádal,“ odpovídá na otázku Tomáš Zima.

Rektor Univerzity Karlovy se dále vyjadřuje k údajně malé připravenosti absolventů především průmyslových a technických oborů do praxe, jak uvádějí zaměstnavatelé. „Musíme vychovat člověka, který bude uplatnitelný dalších 40 let. Musíme ho naučit se dále vzdělávat, orientovat se v problematice, přijímat nové informace a ne se zabývat jen tím, co je momentálně v kurzu.“

Dále se vyjadřuje k tématu výuky prostřednictvím memorování na úkor rozvoje kritického myšlení a práci s informacemi. Dle Zimy je pravda někde uprostřed. „Když nebudete mít znalost a otevřete si internet, kde bude věc, která bude líbivá, ale bude evidentně proti přírodním zákonům, tak bez znalosti se spolehnete na to, že oni to tak napsali.“

V otázce počtu vysokoškoláků a volby jednotlivých oborů odpovídá rektor následovně: „Stát by měl říct, na jaké pozice chce mít vysokoškolsky vzdělané lidi a na jaké středoškolsky vzdělané a ještě rozlišovat stupeň jejich vzdělání. Od toho by se mohl odvíjet i počet vysokých škol, kterých je v Čechách hodně.“

Pozice Univerzity Karlovy je v mezinárodních srovnávacích žebříčcích převážně ve třetí stovce. „Podle nás je tento výsledek stabilní a odpovídá tomu, kolik společnost do univerzit dává. Divím se, na jaké úrovni jsou české vysoké školy, vzhledem k tomu, jak se k nim česká společnost chová.“

Dále si poslechněte, jaká by měla být dle rektora Tomáše Zimy klíčová kritéria pro hodnocení veřejných vysokých škol, co si myslí o kvalitě soukromých vysokých škol a jak se staví k vyjádření některých rektorů českých univerzit v souvislosti se jmenováním profesorů prezidentem Milošem Zemanem.

autoři: mro , bar
Spustit audio