Tomáš Zima: Stát by měl určit, kolik maturantů by mělo jít studovat vysokou školu

5. leden 2016

Diskutovanou otázkou současného českého vysokého školství je, zda by mělo vzniknout samostatné ministerstvo pro vědu. „Měl by vzniknout centrální orgán, který bude vědní politiku v ČR koordinovat. Obecně by však jeho role měla být spíše koordinační a strategická, protože nikde v celém světě žádný úřad vědu tzv. nevybádal,“ odpovídá na otázku Tomáš Zima.

Rektor Univerzity Karlovy se dále vyjadřuje k údajně malé připravenosti absolventů především průmyslových a technických oborů do praxe, jak uvádějí zaměstnavatelé. „Musíme vychovat člověka, který bude uplatnitelný dalších 40 let. Musíme ho naučit se dále vzdělávat, orientovat se v problematice, přijímat nové informace a ne se zabývat jen tím, co je momentálně v kurzu.“

Dále se vyjadřuje k tématu výuky prostřednictvím memorování na úkor rozvoje kritického myšlení a práci s informacemi. Dle Zimy je pravda někde uprostřed. „Když nebudete mít znalost a otevřete si internet, kde bude věc, která bude líbivá, ale bude evidentně proti přírodním zákonům, tak bez znalosti se spolehnete na to, že oni to tak napsali.“

V otázce počtu vysokoškoláků a volby jednotlivých oborů odpovídá rektor následovně: „Stát by měl říct, na jaké pozice chce mít vysokoškolsky vzdělané lidi a na jaké středoškolsky vzdělané a ještě rozlišovat stupeň jejich vzdělání. Od toho by se mohl odvíjet i počet vysokých škol, kterých je v Čechách hodně.“

Pozice Univerzity Karlovy je v mezinárodních srovnávacích žebříčcích převážně ve třetí stovce. „Podle nás je tento výsledek stabilní a odpovídá tomu, kolik společnost do univerzit dává. Divím se, na jaké úrovni jsou české vysoké školy, vzhledem k tomu, jak se k nim česká společnost chová.“

Dále si poslechněte, jaká by měla být dle rektora Tomáše Zimy klíčová kritéria pro hodnocení veřejných vysokých škol, co si myslí o kvalitě soukromých vysokých škol a jak se staví k vyjádření některých rektorů českých univerzit v souvislosti se jmenováním profesorů prezidentem Milošem Zemanem.

autoři: Michael Rozsypal , bar
Spustit audio