Timothy Snyder: Obnova národů. Jak vznikají moderní národy a proč dochází k etnickým čistkám?

26. únor 2024

Kniha Timothyho Snydera Obnova národů – Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569–1999 je studií historického vývoje etnických národů založeného na jazyce a identitě. Autor nás provádí staletími a událostmi, mnohdy krutými, abychom na konci dospěli k branám nadstátního útvaru – Evropské unie.

Desetidílná rozhlasová četba obsahuje vybrané kapitoly, zaměřené především na historii Ukrajiny a Polska. Tyto kapitoly obohacujeme o audio citace z přednášek Timothyho Snydera The Making of Modern Ukraine, pronesených v roce 2022 na Yaleově univerzitě.

Čtěte také

Právě na Yaleově univerzitě, jejímž je profesorem, se Snyder 1. září 2022 zamýšlel nad skutečností, že podstatou dějin je změna kontinuity – začátky a konce, ale také nepředvídatelnost.

„I kdybyste si přečetli všechny knihy o určitém roce, stali se největšími odborníky na daný rok na světě, nebudete vědět, co se stane v roce následujícím,“ uvedl. Události se podle autora jeví předvídatelné až při pohledu zpět.

„Před 24. únorem 2022 si říkáte: Je jisté, že Rusko Ukrajinu nenapadne. Po 24. únoru si řeknete: Bylo jasné, že Rusko Ukrajinu napadne. Tak funguje lidská mysl. Historie nám říká, že se mýlíme.“

Rozdělení Polsko-litevské unie

Ve své studii Obnova národů Snyder sleduje jednu cestu k moderní národnosti. Ta začíná v 16. století založením největší říše v raně novověké Evropě: Polsko-litevské unie.

Čtěte také

Šlechtici polského, litevského a východoslovanského původu tehdy ovšem považovali za samozřejmé, že jazyky státu, mluva, literatura a liturgie budou různé. Spojovala je společná politická a občanská práva.

Teprve poté, co si soupeřící říše v 18. století unii rozdělily, přeformulovali podle historika někteří vlastenci pojem národ na lid a národnost na jazyk, jímž mluví. Na konci 20. století již jsou ústřední země staré unie rozděleny mezi státy pojmenované podle národů: Polsko, Ukrajinu, Litvu a Bělorusko.

Cesta k modernímu nacionalismu

Snyderova studie se soustředí na vzájemné etnické čistky Poláků a Ukrajinců a zkoumá jejich příčiny. „Deportace, genocida a etnické čistky zničily historické regiony, vylidnily multikulturní města a ušlapaly tak cestu modernímu nacionalismu,“ píše autor a ptá se: „Mohou se národní státy s takovými dějinami dohodnout?“

Knihu vydanou nakladatelstvím PANT přeložila Petruška Šustrová, citace z univerzitních přednášek přeložil Radim Nejedlý
Dramaturgie: Alena Blažejovská
Scénář a režie: Radim Nejedlý
Účinkují: Pavel Čeněk Vaculík, Aleš Slanina
Dramaturgie: Alena Blažejovská
Režie: Radim Nejedlý
Premiéra: 17. 2. 2024

V přednášce na Yaleově univerzitě Timothy Snyder říká: „Nezáleží na tom, jestli jde o Němce, Židy, Poláky nebo Ukrajince, důležitá je jejich spolupráce.“ Důležité je o ni usilovat, navzdory vzpomínkám a lidským obětem, které stojí proti sobě v polské a ukrajinské kolektivní paměti.

K tomu autor připomíná, že přijetí šesti až sedmi milionů ukrajinských uprchlíků Polskem v roce 2022 je – jsme-li si vědomi historie, v níž docházelo i ke vzájemným krutostem – opravdu pozoruhodné.

Radioknihu můžete poslouchat celé čtyři týdny.

Spustit audio