Svatovítská katedrála hostí vůbec první varhanní festival

V katedrále sv.Víta na Pražském hradě začal historicky první mezinárodní varhanní festival, koncerty jsou naplánovány na každou středu a neděli až do konce července. Významní čeští varhaníci rozezvučí svatovítské Mölzerovy varhany s přibližně 4500 píšťalami a 58 rejstříky.

Idea varhanního festivalu vzešla od arcibiskupa Dominika Duky, který se snaží otevřít katedrálu nejen duchovně, ale i kulturně. „Varhany jsou ideálním symbolem hudby v katedrále a je to unikát, že zde ještě žádný podobný varhanní festival neproběhl,“ přiznává Adam Švejda z Metropolitní kapituly u svatého Víta v Praze.

V katedrálách ostatních evropských metropolí běží celoročně varhanní koncerty a také varhanní festivaly jsou zde naprosto běžnou záležitostí. Hlavním dramaturgem pražského festivalu se proto stal varhaník od sv. Víta Josef Kšica, který se takových zahraničních festivalů pravidelně účastní a může využít vlastní postřehy a zkušenosti.

Dramaturgie festivalu chce mimo jiné předvést tvorbu slavných svatovítských chorregentů, kteří zde v minulosti působili a hráli. Například ve středu uvede varhaník Jan Hora skladbu Josefa Förstera, který působil na postu svatovítského kapelníka více než dvacet let na konci 19. století.

Katedrální varhany Josefa Mölzera z roku 1929 byly několikrát restaurovány, ale nikdy nebyla změněna jejich dispozice. Jeená se o romantický nástroj, proto i většina skladeb, které zaznějí na festivalu, vznikla ve 2. polovině 19. století.

Podle arcibiskupa Duky festival otvírá nové rozměry v duchovním a kulturním životě katedrály. Organizátoři chtějí v kulturních aktivitách pokračovat.

Varhanní festival v Katedrále sv. Víta

„Nechceme ale z katedrály dělat kulturní dům. Koncerty by se měly vázat na státní svátky a významné dny. Další aktivity by se měly odehrávat v podobě výstav, na podzim proběhne soutěž pro studenty středních škol, jejímž hlavním symbolem bude katedrála,“ prozrazuje Švejda.