Soumrak herních automatů? Úprava zdanění hazard nevyřeší, tvrdí poslankyně. Je to kompromis, říká aktivista

18. září 2023

Obce už nebudou mít takový profit z herních automatů. Vláda v konsolidačním balíčku změnila pravidla pro zdanění hazardu. Nově půjde víc peněz státu a část daní z heren připadne obcím, které na svém území žádné tzv. bedny nemají. Bude to motivovat samosprávy, aby snižovaly gamblerství, nebo přijdou o peníze, které by využily třeba na prevenci závislého chování či odstraňování negativních dopadů heren? Přesune se legální hazardní průmysl do šedé zóny černého hazardu?

Předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR a poslankyně za hnutí STAN Eliška Olšáková se domnívá, že nejde o dobrou změnu. „Je možné, že to povede k omezení hazardu na území obcí, ale problém, který s hazardem máme, to nevyřeší,“ říká.

Čtěte také

Matěj Hollan (Žít Brno) ze sdružení Občané proti hazardu, který je ředitelem Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, si naopak myslí, že se jedná o uspokojivý kompromis. „Je velká šance, že se města těchto korupčních peněz z hazardu vzdají,“ tvrdí.

„Nejsem zastáncem hazardu, ale mluvím za obce, kde se hraje, kterých je 270 z celkových 6 200. Každá obec si může sama zvolit, jestli bude na svém území tolerovat herny, či ne,“ říká Olšáková a dodává: „Bude se hrát ilegálně a ztratí se kontrola nad rozmístěním automatů, což se již v minulosti stalo.“

„Byť nějaký nelegální hazard existuje, tak je ho jen asi jedna desetina. Není potřeba se toho obávat a nejedná se o argument pro to, aby se obce nechaly korumpovat penězi z hazardu, což doufám, že po změně, kterou vláda připravila, uvidíme i v terénu,“ říká Hollan.

Výnos z hazardu

Kvůli hazardu mají některé menší obce vyšší příjmy než krajská města, která herny nemají, což podle Olšákové není v pořádku. „Některé obce mají díky vysokému počtu povolených herních pozic neúměrně vysoké zisky oproti svým nákladům, například Chvalovice s příjmem asi 242 milionů korun,“ tvrdí.

Čtěte také

„Sdružení místních samospráv navrhovalo úpravu rozdělení výnosu z hazardu, kdy by 40 procent zůstávalo ve státní kase, 40 procent šlo do obcí podle počtu herních pozic a 20 procent by šlo krajům, které poskytují sociální služby,“ dodává.

V současném konsolidačním balíčku se má částka z daně z hazardu nově dělit 55 procent státu, 22,5 procenta obcím s automaty a zbylá částka 22,5 procenta obcím, které automaty nemají.

„Rád bych vyzdvihl působení středočeské hejtmanky za STAN Petry Peckové, která odsoudila praxi Kladna, kde místní primátor nezákonně sabotoval referendum, aby občané nemohli rozhodnout o tom, zda herny chtějí. Pecková bude prosazovat, aby obce, které mají na svém území hazard, přišly o krajské dotace, protože kraj vydává peníze na sociální a adiktologickou péči,“ říká Hollan.

„Je to jejich rozhodnutí,“ komentuje Olšáková.

Celé Pro a proti Karolíny Koubové najdete v audiozáznamu.

Spustit audio

Související