Silnice z pneumatik?

23. září 2010

Pryžový granulát může být součástí modifikovaných asfaltů, z nichž lze stavět vozovky. Ty už není třeba v zimě solit, nehrozí na nich vyjeté koleje od přetížených kamionů. Má dlouhou životnost a snižuje valivý hluk. Je to jedno z nejefektivnějších využití starých pneumatik, které jsou dnes buď na skládkách, anebo v horším případě končí ve křoví u cesty za vesnicí nebo v lese.

Gumová zátěž

Se statisíci a miliony tun ojetých pneumatik, které jsou trvalým produktem naší automobilizované společnosti, je možné si chytře poradit. Zahození pneumatiky, která dosloužila, ovšem není to pravé řešení - kromě ekologické zátěže je zde i jiné riziko: ve vodě, která se v plášti za čas nahromadí, se skvěle daří zárodkům různého hmyzu, především komárům.

Mezi běžně využívané metody nakládání s pneumatikami, jejichž životnost skončila, patří jejich protektorování a opětovné používání v provozu. Ale také jejich likvidace. Ta se provádí různými způsoby - drcením a granulováním, pyrolýzou (zbavením materiálu za nepřítomnosti kyslíku organických sloučenin a vytěžením sazí, oleje a železného šrotu z kordu) nebo spalováním v cementárnách a vápenkách či alternativně v upravených kotlech elektráren. Výhřevnost pneumatik odpovídá až výhřevnosti černého uhlí. Pokud se pneumatiky nespálí, ale mechanicky destruují, část vyprodukovaného granulátu slouží i k výrobě sportovních povrchů a rohoží.

Odhozená pneumatika

Nepálit... Rubit!

Spalování ovšem není ekologický, ani efektivní způsob, jak se starých pneumatik zbavit. Existuje metoda, patentovaná pod názvem Rubit, která se již relativně dlouhou dobu používá zejména v USA a ve Skandinávii. Její princip spočívá v rozdrcení gumové složky pneumatik na granulát o velikosti zrna. Ten se potom přidává do asfaltu určeného k položení jako svrchní vrstva vozovky.

Pokládka tohoto tzv. modifikovaného asfaltu má sice svá úskalí (materiál totiž silně lepí) a je nutno při ní bezpodmínečně dodržovat technologickou kázeň, ale výsledný efekt přináší obrovské úspory v řadě oblastí. Cena takového povrchu je - mimo jiné s přispěním legislativních zvýhodnění - mnohem nižší, než kolik je cena povrchu klasického. Za stejnou cenu se zkrátka postaví delší silnice. Rubitový povrch má dlouhou životnost - v USA na Aljašce v tamějších klimatických podmínkách "drží" silnice z tohoto materiálu už 26 let bez oprav.

Vedle zmíněného omezení valivého hluku (až o 5 dB) se ani nedají spočítat úspory vzniklé pomalejším působením koroze na součásti projíždějících automobilů. Zimní solení těchto silnic totiž zcela odpadá. A v neposlední řadě bychom se takto v České republice zbavili až 70 tisíc tun pneumatik ročně. Metoda Rubit se tedy zdá být dobrým řešením, které čeká na své širší uplatnění v praxi.

Zdroj: auto-innovations, Pneurevue

autor: Ivo Valent
Spustit audio