Šéf Úřadu pro dohled nad hospodařením stran: K nadstandardním slevám pro ČSSD vám neřeknu vůbec nic

25. leden 2017

ROZHOVOR. Nadstandardní slevy 90 procent na billboardy a inzerci pro ČSSD při volbách v roce 2010 jsou dnes prokazatelné. Jak se na tuto praxi dnes dívá Vojtěch Weis, tehdejší člen ČSSD? „Víte co, v tomto ohledu já vám k tomu teď neřeknu vůbec nic, protože z hlediska předvolební kampaně globálně celé strany před sedmi lety - Já se k tomu nebudu vyjadřovat, skoro ani nemůžu.“

Rozhovor s novým předsedou Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran Vojtěchem Weisem vedla analytička Českého rozhlasu Marie Bastlová v pořadu Zaostřeno.

Pane předsedo, úřad měl začít fungovat od ledna roku 2017, zatím ale nefunguje, nejsou zvoleni ani členové úřadu, vy sám jste byl do funkce jmenován těsně před Vánoci. Kdy je reálné, že začne úřad fungovat?

Upřesnil bych, že jsem byl jmenován k 1. 1., to znamená, že jsem jmenován s novým rokem a se vznikem tohoto úřadu. Jsem v očekávání toho, že Senát dovolí zbytek kandidátů na členy úřadu. Budu velmi rád, pakliže pan prezident tyto kandidáty jmenuje, abychom mohli minimálně z té nejvyšší úrovně začít činit další kroky. Předpokládám, že nejpozději do března bude úřad personálně naplněn tak, abychom mohli již reálně provádět činnost, kterou předpokládá zákon, to znamená dohledovou činnost nad hospodařením politických stran.

Takže dohled nad průběhem parlamentních voleb v roce 2017 stihnete již v plném provozu?

My musíme být a budeme připraveni, protože pro náš úřad první zcela zásadní úkoly vznikají v souvislosti s předvolební kampaní před parlamentními volbami v roce 2017. To bude těsně před prázdninami, kdy pan prezident vyhlásí termín voleb. V té době musíme být již plně akceschopní.

Co si myslíte o tom, že politická reprezentace nechala volbu členů vašeho úřadu na poslední chvíli? Neškodí zbytečně už při samém vzniku toho úřadu jeho reputaci? Nestěžuje mu nástup na politickou scénu?

Nástup našeho úřadu je řekněme specifický, možná lehce komplikovaný, ale nikoliv neřešitelný.

Neukazuje to na to, že politické strany váš úřad vlastně moc nechtějí?

Domnívám se, že politické strany si plně uvědomují to, že ve světle všech událostí, které jsou, informací a vztahů k nevládním organizacím, musí činit některé úkony. Myslím si, že i tento zákon je výsledkem toho, že reflektujeme nějaký vliv mezinárodního prostředí.

Zkrátka ví, že musí…

Je to nezbytné. Jsme si vědomi toho, že to musíme zvládnout.

Kterým z posledních kauz, které se dotýkaly financování politických stran, by měl váš úřad do budoucna zabránit? Co by se už nestalo, nebo bylo dříve odhaleno?

Jak jsme v minulosti zaznamenali, bylo tady několik řekněme lehce podivných kauz ohledně podpory některé politické strany. Domnívám se, že kompetence, kterými je náš úřad v současnosti nadán, jsou natolik dostačující k tomu, abychom detekovali některé základní problémy. Kontrolní výbor poslanecké sněmovny prováděl kontrolu financování z hlediska úplnosti výroční finanční zprávy. Byl kritizován za to, že se politické strany, které k tomu přistupovaly ne zrovna odpovědně, dozvěděly o nějakých návrzích proti sobě až ex post. Nová právní úprava přináší novum v tom smyslu, že náš úřad může činit kontrolní zjištění online.

Co konkrétně by to mohlo být?

V momentě, kdy my víme, že některá politická strana v minulosti opakovaně nepředložila výroční finanční zprávu, úplně nebo s prodlevami, je možné v průběhu roku …

…to nejsou velmi výjimečná pochybení.

Dobře, asi vás zajímají excesy. V případě, že docházelo k nějakým darům od osob, které byly například -

Můžete klidně mluvit konkrétně, ty příklady byly popsány naprosto jednoznačně.

Já bych konkrétně nemluvil, budu mluvit spíše abstraktně. A spíše bych to konkrétně popsal na tom, jakým způsobem bychom k tomu momentálně přistupovali. Náš úřad bude disponovat i přístupem k základním registrům osob, takže jsme v případě, že osoba XY daruje částku ve výši, která je stanovená zákonem, nebo je vyšší, schopní v této věci zasáhnout. A, což se dosud nedělo, uplatňovat sankce.

Tohle většinou nebývaly ty problematické otázky. Tady se nejednalo o to, že by byla problematická výše konkrétního daru, ale spíše situace, kdy dar darovala osoba, která byla v konkurzu, proti níž bylo vedeno exekuční řízení. Osoba, která zkrátka prokazatelně nemohla mít standardní prostředky na to, aby je darovala straně. A nešlo o zanedbatelné částky, ale miliony korun. Jak tomuto dokáže váš úřad zabránit nebo toto sledovat?

Ten problém není řešitelný tím, že vznikne úřad, ale ten úřad je samozřejmě nadán tím, že má mnohem větší akceschopnost, má i povinnost vypracovat plán činnosti. Nebudeme kontrolovat konkrétní osoby, ale ta kontrola bude nahodilá.

Uvědomujete si nějakou zásadní situaci, která se týká financování politických stran nebo jejich předvolebních kampaní, u které byste nechtěl dopustit, aby se v budoucnu opakovala?

Spíš si uvědomuji věci, které bych si představoval, že by se odehrály.

Co chcete, aby se už neodehrávalo?

To, že přijde podnět, že některá politická strana někde něco obdržela, nějaký objem, a náš úřad na to nereagoval tak, jak z hlediska té stanovené legislativy na to reagovat měl. To by nebylo dobré z hlediska reputace, protože smyslem nového úřadu je, abychom nikoho nestrašili, ale řekli, že v současnosti je stanovený rámec a předpokládáme, že se podle něj chtějí všechny strany a hnutí chovat. Ty strany, které se podle toho nechovají, mohou očekávat, že se s námi setkají.

To je tedy nejzásadnější problém, kterému byste chtěl v novém úřadu čelit?

Měla by to být ta základní věc. Je to vznikající úřad a myslím si, že naše priority a preference bychom si měli stanovovat přiměřeně k tomu, jaké máme síly a kolik máme lidí. Nestanovovat si přehnané cíle, ale dosáhnout těch cílů, které vytyčíme.

Nebyly třeba předvolební kampaně ČSSD zásadním pochybením? Ty byly prokazatelně financovány pomocí nadstandardních 90% slev na billboardy a inzerci.

Tato situace by měla být naprosto jasně limitována a eliminována v duchu znění nových úprav volebních zákonů.

Spíš jde o to, jestli je něco, na co se chcete soustředit.

My se v letošním roce musíme soustředit především na předvolební kampaně, ale myslím si, že ta právní úprava je tam naprosto jasná. Limity jsou tam jasně stanovené, jak pro politické strany a hnutí, tak pro třetí registrované osoby. V případě, že by tomu bylo jinak, tak se jakákoliv politická strana dopustí jednání, které by bylo contra legem. Tam bychom se bohužel museli potkat.

Jak jste se na tuto praxi díval? Týkalo se to voleb do sněmovny v roce 2010. Tuším, že v tom roce jste za ČSSD kandidoval do Poslanecké sněmovny, byť jako bezpartijní.

Víte co, v tomto ohledu já vám k tomu teď neřeknu vůbec nic, protože z hlediska předvolební kampaně globálně celé strany před sedmi lety - Já se k tomu nebudu vyjadřovat, skoro ani nemůžu.

Proč ne? Ono to velmi koliduje s pravidly, která teď byla nastavena. Zajímá mě, jak se na tu praxi, která tehdy byla reálně použita, díváte.

Já myslím, že tehdy, v těch letech, ta praxe byla prakticky žádná. Pokud se bavíme o tom, jaká byla pravidla pro stanovování pravidel předvolebních kampaní a kontroly hospodaření v době před a po, tak se asi shodneme v tom, že tímto momentem, a 1. 1. 2017, končí jakési období, kdy si politické strany vést volební kampaně a hospodaření, aniž by byl dohled jaksi dohledatelný z hlediska veřejnosti nebo médií.

Tehdy to byla praxe, kterou přijala ČSSD. Já jsem jen chtěla vědět, jestli byla pro vás morálně a politicky přijatelná.

Pro mě, řeknu vám to na rovinu, je to doba 2010. Před sedmi lety. Já k tomu teď momentálně nemám co říct.

Vy jste byl členem ČSSD. Není to něco, co vás může handicapovat ve výkonu funkce nezávislého předsedy? Nebudete, když to řeknu nadneseně, nadržovat sociální demokracii?

V žádném případě. Pakliže se bavíme o novém úřadě, tak je zcela absurdní a nemožné, abychom se bavili o nějakém nadržování. Od roku 2010 jsem ukončil aktivity týkající se politiky a věnoval jsem se ryze úřednickým činnostem. Ani bych neměl být označován z toho, že bych mohl. Základ všeho je, že pakliže budujeme nový nezávislý úřad, tak se musíme odrážet od toho, že zde máme stanovenou jasnou legislativu. Úřad není o předsedovi, ale je to kolektivní úřad. Jsou tady členové úřadu, je to nový úřad pod striktním dohledem veřejnosti, médií. Jakýkoliv úřad, který má fungovat, musí fungovat striktně podle regulí zákona, nic jiného.

Nemyslíte si, že to do velké míry o osobnostech, které úřad reprezentují, skutečně je? Například když vznikl úřad ombudsmana, tak mu velkou váhu dodal pan Motejl, když vzniklo NKÚ, rovněž mu dodalo velkou váhu první vedení, které v jeho čele stálo. Neříkám, že nejste vhodná osoba na tuto pozici… Jen jestli to přece jen není důležité?

Naopak, já si dovolím konstatovat, že si myslím, že jsem vhodná osoba. Já jsem za svoji kariéru pracoval vesměs jako státní úředník a dovolím si konstatovat, že jako kvalitní státní úředník v rámci kanceláře Poslanecké sněmovny. Myslím si, že by to mohli potvrdit někteří lidé, kteří nejsou ze strany, kterou vy jste jmenovala, například pan Lukša z TOP 09, pro kterého jsem dělal tajemníka. K tomu, aby úřad byl nezávislý, je potřeba, aby byli kvalitní státní úředníci a aby byl striktně dodržován zákon. To je minimum, od kterého se jako úředníci nově vznikajícího úřadu musíme odrazit.

Jaký tedy bude váš úřad?

Náš úřad bude zcela nezávislý. Bude to úřad, který bude konat úkony k tomu, aby politické strany konaly vše tak, jak mají podle zákona konat. Nikoliv tak, abychom je museli sankcionovat.

autor: mba
Spustit audio