Ať se muži zapojí do výchovy. Stát ale nesmí nikoho nutit, věří Jochová z Aliance pro rodinu

31. říjen 2018

Je dobře motivovat muže k zapojení do péče o malé děti, nebo je pro novorozeně a batole nejdůležitější matka? Jakou roli by v tomto měl hrát stát a jak úlohu rodičů vnímá společnost?

„Primárně má péči o malé dítě zastávat hlavně matka... Jsem ale určitě pro to, aby se muž do rodiny zapojoval a žil v ní,“ uvedla v pořadu Pro a proti předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová. Vývojoví psychologové prý jasně dokazují, že úplně malé děti potřebují nejvíce matku. „Ta je minimálně do dvou, tří let věku dítěte nezastupitelná.“

„Rodina se musí domluvit, co jí vyhovuje. Pokud chce žena raději pracovat v domácnosti, je to v pořádku. Pokud ne, měla by s mužem společně najít jiné řešení... V české společnosti je pořád dost těch konzervativních žen, které ale nikdo nehájí.“

Nejsem proti zapojení otců do péče. Ale zákonnými opatřeními nutit muže, aby se starali o děti, s tím nesouhlasím. Rodina si musí vybrat. Když se žena svobodně rozhodne zůstat s dětmi, mělo by jí to být umožněno a mělo by to být bráno jako stejně hodnotné, když se rozhodne jinak.
Jana Jochová

Hlavním problémem je, že je špatně nastavena rodinná politika státu. „Rodina není dostatečně podporována, a to by chtělo velmi změnit.“

„Nátlak státu je už ta ideologie, která chce ženám něco diktovat. Vy mluvíte za ženy, ale ty ženy to možná ani nechtějí, nebo to nechtějí muži. Nemůžete přeci někoho nutit pomocí státem určených pravidel, kdy má zůstat s dítětem doma a kdy ne,“ reagovala Jana Jochová.

Rodinu podporujeme dostatečně, na rozdíl od stejnopohlavních párů nebo samoživitelek

Předsedkyně České ženské lobby a ředitelka organizace APERIO Eliška Kodyšová odkázala na výzkumy, které ukazují, že kontakt malého dítěte s tatínkem je přínosný pro celou rodinu. „U nás je pojetí rolí v rodině velmi konzervativní. Máme zafixováno, že domácnost je ženina doména a mužova je přinést peníze.“

Kodyšová odmítla pohled vývojové psychologie, na který upozornila Jochová. „Jiné výzkumy zase ukazují, že dítě je schopné zvládnout péči dvou osob, které se v péči o ně střídají. Podle britských studií je u rodin, kde je otec více zapojen do péče o dítě mladší jednoho roku, menší šance rozpadu rodiny.“

Veškeré břímě péče je na ženách. Ty často nemají možnost vyzkoušet zapojení do zaměstnání ani na částečný úvazek před skončením rodičovské dovolené. Hledejme opatření, které by pomohlo vyrovnat situaci mužů a žen na trhu práce.
Eliška Kodyšová

Ředitelka si myslí, že Česko vykročilo dobrým směrem v tom, že poskytlo otcům sedmidenní poporodní dovolenou. Uvítala by ale další podobné legislativní nástroje. To, že by ale stát nepodporoval rodinu, odmítá.

„Máme zde spoustu opatření, především žena může zůstat s dětmi velmi dlouho doma...  Zvýhodňujeme manželské rodiny, ale jiné páry, například stejnopohlavní, ale i matky samoživitelky, jsou znevýhodněné,“ kritizovala Eliška Kodyšová.

autoři: Karolína Koubová , oci

Související