Rozvodovost a střídání vztahů je znakem infantility, tvrdí socioložka Šiklová

30. červenec 2015

Až 60 % manželství se rozpadá, rodí se méně dětí než kolik lidí umírá, mladí lidé se neradi stěhují od rodičů a otálejí se zakládáním rodiny. Co je hlavní příčinou dnešního trendu? Je to nutný důsledek emancipace žen, nebo instituce manželství ztrácí svůj význam?

„Manželství význam má jako právní zakódování vztahu muž a ženy,“ řekla v pořadu Pro a proti socioložka Jiřina Šiklová.

Ta chápe manželství jako projev vědomí, že k tomu druhému a případně i k dětem přijímáme závazek.

Dnešní manželství trvá ve srovnání s minulými dobami velmi dlouho, protože lidé dnes dlouho žijí, vysvětlila socioložka.

„Jestliže manželství před 200 lety trvalo průměrně 14,5 roku, protože muž zemřel, když ho někdo zapíchnul v boji nebo žena zemřela při porodu, tak to se dnes mění, protože jsou lidé relativně zdraví a dožívají se vyššího věku.“

To, že se většina manželství dnes rozpadá po 4 až 6 letech, přisuzuje socioložka tomu, že se lidé odmítají přizpůsobovat změně, kterou manželství přináší.

„Kdyby byli od začátku zvyklí, že musí bydlet spolu a musí se jeden druhému podřídit, asi by to vypadalo jinak,“ tvrdí Jiřina Šiklová.


Šiklová: „Nesouhlasím s tím, aby se určitý jev jen proto, že do toho někdo nemá chuť, odsuzoval. Je jinou normou to, o čem se mluví, a jiná je žitá realita… Rozvodovost a střídání vztahů je znakem infantility. Tím, že stále opakujete tu jednu fázi, pokaždé s jinou ženou a dětmi, tak nakonec neprožijete celý život. Život má více fází a člověk by se měl naučit žít v určitém rytmu, a to v různých fázích života.“

Specialistka na gender a rovné příležitosti žen a mužů Veronika Šprincová souhlasí, že zvláště mladí lidé přestávají manželství vnímat tak, jak bylo tradičně ve společnosti vnímáno.


Šprincová: „Možná vše souvisí s hlubším tématem maskulinity, tedy co to dnes znamená být mužem. Zatímco otázku, co je se ženami, už jsme prozkoumali horem dolem, tak otázka, co je s muži, zůstává stát na místě. Je to nové a zajímavé pole působnosti: podívat se na to, jak se proměnila role muže ve společnosti s tím, jak se měnila role žen ve společnosti po desítkách let emancipačního úsilí. Muži možná trochu váhají a přešlapují na místě.“

„Lidé do manželství vstupují stále méně rádi, třeba i proto, že v něm nevidí záruku, že díky němu vztah bude držet pevněji, takže se spolu rozhodnou žít bez toho, aniž by formálně a právně vstoupili do svazku,“ soudí odbornice.

Mezi mnoho důvodů rozpadu manželství patří i skutečnost, že rozvést se už dnes není společenské stigma. „Rozvést se je dnes v podstatě normální.“

Svůj vliv má také proměna rolí muže a ženy v moderní společnosti, zvláště v případě muže jde o neprobádanou problematiku, upozornila Šprincová.

Častý jev, kdy rozvedení muži opět vstupují do vztahů s novými, mladšími ženami a zakládají nové rodiny může být dokladem nezralosti, souhlasí specialistka.

Podle ní problémem může být i neschopnost nebo neochota hledat nová uspokojení, zájmy a koníčky i v pozdějších fázích života s tou manželkou, kterou si muž ve svých mladších letech vzal.

„Je potřeba přemýšlet o proměně rodiny, kdy manželská rodina není jedinou možnou, a kdy klasické manželství je přežitkem,“ doporučila Veronika Šprincová.

autoři: Renata Kalenská , oci
Spustit audio