Průkopníci u velkých planet

4. únor 2008

(Seriál o sondách, díl 3/26.) První americký program meziplanetárních sond se jmenoval Pioneer a byl rozdělen do několika období, ve kterých se zkoumala vybraná zákoutí sluneční soustavy. Nejznámější sondy z této rodiny jsou Pioneer 10 a Pioneer 11, které zamířily ke dvěma největším planetám Jupiteru a Saturnu a můžeme je směle zařadit k nejpřínosnějším sondám počátku meziplanetárního výzkumu.

Nesmělé kroky meziplanetárním prostorem
První série sond Pioneer se potýkala se stejnými problémy jako první sovětské sondy Luna a krachem končila téměř každá mise. Z celkem deseti pokusů o vypuštění sond Pioneer v letech 1958 až 1960 se dají za úspěšné považovat pouze tři. Další Pioneery, vypouštěné ve druhé polovině 60. let, se zaměřily na zkoumání zemského a slunečního magnetického pole, slunečního větru a kosmického záření. Poté přišly na řadu nejslavnější Pioneery 10 a 11, o kterých již byla zmínka a budeme se jim podrobněji věnovat v tomto článku. Poslední dvě mise sond řady Pioneer navštívily v roce 1978 planetu Venuši a zakončily tak 20 let trvající první americký program meziplanetárních sond.

Plynní obři na dohled
Sondy Pioneer 10 a 11 měly na dnešní dobu malou hmotnost, což bylo dáno slabým raketovým nosičem a nutností udělit sondě dostatečnou rychlost k cestě do vnější části sluneční soustavy. V základní výbavě kromě sady vědeckých přístrojů nesměla chybět velká parabolická anténa pro komunikaci se Zemí na velké vzdálenosti a samozřejmě zdroj elektrické energie. Solární články nepřipadaly v úvahu, protože v oblastech, kde sondy operovaly, je jejich použití neefektivní. Proto byly zvoleny jako zdroj tzv. radioizotopové generátory, ve kterých dochází k přirozenému rozpadu radioaktivní látky (v případě Pioneerů šlo o plutonium) a tvorbě tepla. To se pak převádí na elektrickou energii a nevyužité teplo se musí vyzářit do okolního prostoru, jinak by došlo k přehřátí sondy. Radioizotopové generátory jsou schopny dodávat kontinuálně dostatek energie pro dlouhodobé mise a setkáváme se s nimi u mnoha dalších meziplanetárních sond.

Start nosné rakety Atlas Centaur na jejíž palubě byla meziplanetární sonda Pioneer 10

Sonda Pioneer 10 odstartovala 3. března 1972 a v lednu následujícího roku se dostala do pásu planetek mezi drahami Marsu a Jupiteru. Úspěšně a bez úhony jím prolétla a podala první podrobnější informace o této oblasti naší soustavy. Na začátku prosince 1973 Pioneer 10 prolétl v minimální vzdálenosti kolem Jupiteru a pokračoval dál v cestě pryč ze sluneční soustavy. I přes to, že návštěvu v blízkosti největší planety by krátká, poslala sonda na Zemi ve své době nejkvalitnější obrázky Jupiteru a jeho měsíců spolu s chemickým složením atmosféry a naměřenými údaji o magnetickém poli. Navíc ukázala, že pozemská elektronika dokáže přežít i kruté podmínky vysoké radiace, které v blízkosti Jupiteru panují.

Parametry sondy Pioneer 10
Datum startu 3. březen 1972 v 01:49 UT
Nosná raketa Atlas Centaur
Kosmodrom Cape Canaveral
Průlet kolem Jupiteru 4. prosince 1973 ve vzdálenosti 140 000 km
Ukončení činnosti 25. února 2003
Životnost sondy téměř 30 let
Hmotnost sondy 259 kg
Délka 2,2 m i s hlavní anténou
Průměr 3 m (přes RTG), hlavní blok konstrukce 0,71 m
Zdroj: Space 40 a Encyclopedia Astronautica

Identická sonda Pioneer 11 odstartovala 6. dubna 1973 a měla původně podniknout stejnou výzkumnou cestu jako její dvojče. Poznatky z průletu Pioneeru 10 radiačními pásy Jupiteru však ukázaly, že sonda je bez úhony přečkala. Proto byla dráha Pioneeru 11 upravena tak, aby prolétl blíže k planetě Jupiter a byl gravitačním manévrem zrychlen na cestě k nejkrásnější planetě sluneční soustavy Saturnu. Kolem něj proletěla sonda 1. září roku 1979 a poslala na Zemi dosud nevídané záběry systému Saturnových prstenců, měsíců i vlastní planety. Na snímcích byl objeven další velmi slabý prstenec, o kterém do té doby nikdo neměl ani tušení. Na dvou fotografiích byl zaznamenán i měsíc Titan, kterému je v současnosti věnována značná pozornost. Navíc se opět ukázalo, jak průkopnické a významné byly mise obou sond. Sonda Pioneer 11 proletěla bez poškození rovinou prstenců Saturnu a připravila tak další možnosti misím sond Voyager. Ty se v té době nacházely poblíž planety Jupiter a Voyager 2 na základě údajů z Pioneeru 11 provedl u Saturnu gravitační manévr skrz prstence. To ho nasměrovalo k ještě vzdálenějším planetám Uranu a Neptunu. Bez pomoci Pioneeru 11 by k tomu nikdy nedošlo a naše informace o těchto dvou planetách by byly velmi omezené.

Fotografie Jupiteru pořízená sondou Pioneer 10 při průletu 4. prosince 1973
Parametry sondy Pioneer 11
Datum startu 6. dubna 1973 ve 02:11 UT
Nosná raketa Atlas Centaur
Kosmodrom Cape Canaveral
Průlet kolem Jupiteru 3. prosince 1974 ve vzdálenosti 42 828 km
Průlet kolem Saturnu 1. září; 1979 ve vzdálenosti 21 400 km
Ukončení činnosti 30. září 1995
Životnost sondy přes 22 let
Hmotnost sondy 259 kg
Délka 2,2 m i s hlavní anténou
Průměr 3 m (přes RTG), hlavní blok konstrukce 0,71 m
Zdroj: Space 40 a Encyclopedia Astronautica

Poselství mimozemským civilizacím
Hned od začátku příprav misí sond Pioneer 10 a Pioneer 11 bylo jasné, že jejich rychlost bude dostatečná, aby opustily naši sluneční soustavu a vydaly se napříč mezihvězdným prostorem. Proto byla na jejich anténní konstrukci umístěna pozlacená hliníková plaketa jako poselství případným mimozemských civilizacím, které by se s Pioneery setkaly. Formu sdělení navrhl známý americký astronom a popularizátor vědy Carl Sagan, grafický ho zpracovala jeho žena Linda.

Fotografie Saturnu a jeho prstenců pořízená sondou Pioneer 11 při průletu 1. září 1979

Na destičce o rozměrech 229 x 152 mm je zobrazena postava muže a ženy v pozadí se siluetou sondy pro srovnání s velikostí obyvatel planety Země. Ve spodní části plakety je schematicky zobrazena sluneční soustava se vzdálenostmi planet od Slunce a dráha sondy. Asi nejvýznamnější je vyobrazení v levé části poselství, kde je vyznačena poloha naší sluneční soustavy vzhledem k centru Galaxie a 14 pulsarům. Pro vyjádření číselných hodnot musel být zvolen takový způsob, kterému by mohl porozumět kdokoli bez znalosti našeho písma a řeči. Základní jednotkou vzdálenosti se tak stala vlnová délka přechodu mezi dvěma stavy atomu vodíku, který se vyskytuje všude ve vesmíru. Tato hodnota je 210 mm a odvíjí se od ní další výpočty na celé plaketě.

Haló, Pioneere!
I když oba Pioneery proletěly kolem svých cílů v druhé polovině 70. let, mnoho z přístrojů pracovalo i nadále a sondy poskytovaly důležité informace o vzdálených končinách sluneční soustavy. Jako první se odmlčel Pioneer 11, jehož radioizotopové generátory přestaly dodávat potřebné množství elektrické energie pro základní systémy sondy, a ta již nedokázala vysílat smysluplné informace k Zemi. Datum ukončení mise bylo stanoveno na 30. září 1995, tj. po více jak 22 letech činnosti. V současné době se mrtvý Pioneer 11 nachází ve vzdálenosti 75 AU, což je přibližně dvakrát dále než je dráha trpasličí planety Pluto.

Poselství mimozemským civilizacím, která jsou umístěna na sondách Pioneer 10 a 11

Starší z Pioneerů měl větší štěstí. Přestože byla jeho mise v roce 1997 formálně ukončena, vždy se našla příležitost aspoň na chvíli si se sondou "popovídat" při testování systému DSN (Deep Space Network), který je využíván při komunikaci s meziplanetárními sondami. Poslední komunikace se sondou Pioneer 10 byla navázána 23. ledna 2003, ale signál byl velmi slabý a neobsahoval žádné telemetrické informace. Další pokusy o navázání kontaktu v průběhu února byly neúspěšné a NASA misi 25. února ukončila. Pioneer 10 tak pracoval bez pár dní neuvěřitelných 31 let. Nyní se nachází ve vzdálenosti 95 AU od Slunce a míří k hvězdě Aldebaran ze souhvězdí Býka, kolem které proletí za 2 miliony let.

Zda na své cestě potkají oba průkopníci inteligentní mimozemské bytosti, které ocení informace uvedené na jejich pozlacené plaketě, to se už my nedozvíme.

Vzdálenosti sond Pioneer 10 a 11 (k 12. 1. 2008)
Pioneer 10 Pioneer 11
Vzdálenost od Slunce 94,850 AU 75,322 AU
Rychlost vzhledem ke Slunci 12,122 km/s 11,508 km/s
Rychlost vzhledem ke Slunci 2,557 AU/rok 2,428 AU/rok
Zdroj: Heavens-Above

autor: Michal Václavík
Spustit audio

Více z pořadu