Prosinec 1991: Bylo to ve hvězdách

16. prosinec 2016
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Václav Havel

Bilancování mladé demokracie, stíny i reflexe minulosti, ale hlavně nejisté výhledy společného státu. To vše byl prosinec roku 1991.

Zhoršujícímu se společenskému klimatu se snažila v České republice i na Slovensku čelit část politických elit, ale trajektorie vytvoření samostatného Slovenska měla již svou vlastní zákonitost a zřejmě se nedala zvrátit. Atmosféru připomíná výběr z rozhlasové ankety o názoru na společný stát mezi slovenskými občany.

Aktivity prezidenta Václava Havla, včetně těch legislativních, připomene ukázka z jeho delšího rozhlasového vystoupení. Havel v té době velmi vehementně vystupoval ve prospěch udržení společného státu. Slovensku jsou dále věnovány vybrané ukázky o jednání Slovenské národní rady, cenzuře profederálních názorů ve slovenském rozhlase a úryvek z komentáře novináře Martina Šimečky.

Přijatou novelou trestního zákona, podle které byla postihována propagace nejenom fašismu, ale i komunismu, se cítili ohroženi komunisté. Ve Federálním shromáždění drželi hladovku komunističtí poslanci a někteří z nich nosili šesticípou hvězdu s nápisem ich bin kommunist. Tuto událost si připomeneme v komentáři spisovatelky Elišky Horelové.

Pozoruhodnou reflexí důležitého bodu naší komunistické minulosti, roku 1968, byla tehdy mezinárodní konference věnovaná pražskému jaru, které se kromě řady historiků zúčastnili i někteří političtí prominenti této doby, například Alexander Dubček, Oldřich Černík a Zdeněk Mlynář.

Alexander Dubček na tribuně na Letné

Z dochovaných zvukových záznamů z této konference jsme vybrali ukázku z projevu Alexandra Dubčeka, v době pražského jara prvního tajemníka ÚV KSČ a v roce 1969 a pak znovu v letech 1989-1992 předsedy Federálního shromáždění. Jeho vystoupení na konferenci postrádalo jakoukoliv politickou sebereflexi.

Ze silvestrovského – a tedy poněkud odlehčeného – Radiofóra Československého rozhlasu jsme vybrali krátký rozhovor s předsedou Astrologické společnosti Pavlem Turnovským, který hovořil o horoskopu Československa. Odtud pochází i název našeho pořadu.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio