Proč se člověku zvětšil mozek

Mozek

Za to, že máme tak velký mozek, nejspíš můžeme poděkovat soupeření v tlupách našich předků.

Během uplynulých 2 milionů let se velikost lidského mozku ztrojnásobila a rychlost, se kterou k tomu došlo, nemá v živočišné říši obdoby. Velký mozek je přitom energeticky nesmírně náročný, takže důvody k jeho zvětšování musely být skutečně pádné. Otázkou, jaké důvody to byly, se zabývali vědci z University of Missouri pod vedením profesora Davida Gearyho. Zaměřili se na tři možnosti: klimatické změny, ekologické požadavky prostředí a za třetí sociální kompetici.

Při testování těchto tří hypotéz vědci shromáždili údaje o lebkách 153 hominidů, kteří žili během posledních 2 milionů let. Analýza klimatických podmínek, výskytu parazitů a hustoty lidské populace je nakonec dovedla k závěru, že pro zvětšování lidského mozku byla klíčová sociální kompetice mezi jednotlivými lidmi. Při vzájemném soupeření o vyšší sociální status a s ním spojené výhody byl větší mozek bezesporu výhodnější. V evoluci se proto uplatnil i za cenu zvýšených energetických nároků.

Menší měrou se podle univerzitní zprávy na velikosti mozku podepsalo také klima. Migrace směrem od rovníku od lidí vyžadovala přizpůsobení novým klimatickým podmínkám, což růst a vývoj mozku stimulovalo.