Přijmout život znamená přijmout smrt, a zbavit se strachu z ní, řekl Ježíš na Velký pátek

7. duben 2023

Velikonoční příběh Ježíše Krista, který byl na Velký pátek ukřižován a třetího dne vstal z mrtvých, je klíčovým příběhem Nového zákona. Krutost tehdejšího společenství Židů spolu s alibismem římského správce Piláta Pontského, pokračuje bolestným průvodem Via Dolorosa. Spolu s Ježíšem v něm kráčeli další dva lotři, kteří měli být také ukřižování. Už ten samotný způsob smrti byl ohavným, ostatně sami Římané o něm nechtěli ani příliš mluvit.

Cesta na Golgotu, skalní výstupek, na kterém se nacházelo popraviště, byla dlouhá asi 600 metrů až kilometr. Ovšem pro zbičovanou lidskou bytost s břevnem kříže na zádech to byla zřejmě cesta více než nekonečná… Odtud pochází i pojmenování „kalvárie“, tedy symbol bolesti a utrpení.

Čtěte také

I sám Ježíš na křížové cestě třikrát padnul pod křížem. A lidé se dívali a čekali na ukřižování, vojáci se Ježíšovi spolu s návštěvníky posmívali. Dokonce i jeden ze zločinců, který měl být ukřižován, se mu vysmíval: proč nezachrání sebe i je, když je tím Mesiášem.

Ale druhý zločinec ho okřiknul, zda se Boha nebojí, že Ježíš má stejný trest jako oni, přitom nic neudělal. Ježíše pak prosil, ať si na ně vzpomene, až bude v ráji. Ježíš mu na to odpověděl: „Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji“.

Tolik Lukášovo evangelium, které otevírá otázky po smyslu lidského utrpení, o spravedlnosti a nespravedlnosti.

Velký pátek je připomínkou těchto událostí. Vyhasnou věčná světla, kostely se ponoří do tmy. Je to den velkého smutku, zároveň také den poučení.

I když se mohlo zdát, že Ježíšova smrt je nesmyslná, stejně jako každá nezištná a velkorysá oběť, tak spolu s křesťanskou zvěstí se do popředí dostává triumvirát tří ctností: víra, naděje a láska. Přijmout život tak znamená přijmout i smrt, a tedy zbavit se strachu z ní.

Celý pořad z roku 2015 najdete v audiozáznamu, připravila Ivana Chmel Denčevová.

Spustit audio

Související