Příběh spisovatele Wu Cheng'ena

24. září 2010

Čtyři velká díla čínské literatury zastupují romány Příběhy Tří říší, Příběhy od Jezerního břehu, Putování na Západ a Sen v červeném domě. Tyto čtyři staré romány mají až dodnes veliký vliv na každého vzdělaného Číňana. Příběh autora díla Putování na Západ (v češtině vyšlo pod názvem Opičí král) si vám proto dnes dovolíme představit.

Wu Cheng'en žil za vlády dynastie Ming (1368-1644). Narodil se v Huaianu v provincii Jiangsu a již od mládí vynikal inteligencí, talentem a zvídavostí. Byl nejen vynikajícím malířem, velkým kaligrafem a milovníkem skládání poesie, ale vynikal i ve hrách, jako je go. Díky svému uměleckému nadání již v mládí převyšoval současníky. Ve státních zkouškách však nepostoupil, a proto nezískal žádné úřednické místo a žil v chudých poměrech. Tyto zkušenosti ho vedly k hlubokému pochopení zkaženosti a domýšlivosti feudální úřednické vrstvy. V jedné ze svých básní Wu Cheng'en vyjádřil svůj názor na příčiny zkaženosti tehdejší společnosti a svůj smutek vložil do románu Putování na Západ.

Putování na Západ je nejzdařilejší čínský román plný příběhů o nadpřirozených bytostech. Děj je zasazen do 7. století našeho letopočtu. Za základ si bere cestu známého buddhistického mnicha Tripitaky do Indie pro posvátné knihy. Vytvořil postavy tří Tripitakových žáků, kteří cestují společně s ním a zažívají mnoho nebezpečných situací. Zrodila se tak především úspěšná postava nebojácného opičáka Sun Wukonga, který odolává veškerým zlým silám, ohni i vodě. V něm se skrytě odráží spisovatelova touha.

Wu Cheng'en román napsal až v pozdním věku, a tak se v něm zrcadlí celoživotní zkušenosti. V mládí často s rodiči navštěvoval staré kláštery a hluboké lesy v okolí rodného Huaianu. Pokaždé pozorně poslouchal rozličné nádherné příběhy a pověsti, vztahující se k navštívenému místu. Když mu bylo přes třicet let, znal ohromné množství podivuhodných příběhů a v jeho hlavě se začala rodit myšlenka na jejich sepsání. Po dvaceti letech měl již napsáno prvních deset kapitol románu. Poté byla jeho práce na několik let přerušena úředními povinnostmi.

Dílo je sestaveno z mnoha příběhů, které mohou stát samostatně, ale jsou vzájemně propojeny mezi sebou. V příbězích se objevují rozliční duchové a démoni, kteří představují dobro nebo zlo. Ve Wu Cheng'enově románu je vytvořen zářivý svět podivuhodných bytostí, ale všude se jakoby odráží stín skutečného světa. Podoba nejsvatějšího nebeského paláce je vylíčena v neobyčejném stylu, ale nejvyšší císař už nerozlišuje hloupost od moudrosti a je plný zmatků. To vše se velice podobá královskému dvoru v lidském světě.

Přísnost, vzájemná úlisnost, braní úplatků a pokřivené chápání zákonů, nespravedlnost páchaná na nevinných lidech, kteří se těžko odvolávají - to vše se odehrávalo také v císařských úřadech. Démoni a démonky, kteří požírají a zabíjejí lidi, mají zálibu v bohatství a jsou velmi požitkářští, využívají magických sil, aby se stali neomezenými vládci. Jsou krutí a zlí a jako by z oka vypadli krutovládcům a jejich oddaným úředníkům ze skutečného světa.

Na druhé straně vytvořil Wu Cheng'en hrdinu Sun Wukonga, který pokládá zlo za svého úhlavního nepřítele. Opičák je obdařen magickou silou a zázračnou zlatou holí, pod níž všichni ti ohavní duchové a démoni ztrácejí své čarodějné umění, s povzdechem umírají anebo jsou svázáni a uvězněni. V tom všem se odráží Wu Cheng'enova touha po nápravě všech křivd a nepravostí tohoto světa.

Wu Cheng'enův literární talent se projevuje také v ostatních dílech. Kromě Putování na Západ napsal ještě román o podivuhodných příbězích nazvaný Zápisky o Yuově kotlíku. Kromě těchto dvou děl je autorem řady básní sebraných v knize Zachované texty pana She Yanga.

Největší vliv na čtenáře však má Putování na Západ. Po několika stech letech tento román posloužil jako pramen pro televizní seriál pro děti a pro klasickou čínskou operu.

autor: Martin Kříž
Spustit audio